Cele trei strategii pentru perioada de finanțare 2021- 2027, aprobate de consilierii locali
Stiri Oradea

Cele trei strategii pentru perioada de finanțare 2021- 2027, aprobate de consilierii locali

Consiliul Local Oradea a aprobat astăzi, 27 ianuarie, în ședință ordinară, cele trei strategii pentru perioada de finanțare 2021 – 2027, finalizate de Primăria Oradea prin Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională.

Cele trei documente strategice sunt: Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU), Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) și Planul de Acțiuni pentru Energie Durabilă și Clima (PAEDC). Acestea au fost supuse atenției publicului prin organizarea unor dezbateri publice și publicarea lor în consultare publică începând cu luna august 2021, fiind realizate de către S.C. F.I.P. Consulting S.R.L. (lider de asociere) și S.C. RomActiv Business Consulting S.R.L., printr-un contract în valoare de 678.000 lei fără TVA.

Elaborarea acestor documente strategice reprezintă principala activitate din cadrul proiectului „Acțiuni de Simplificare a Procedurilor Administrative și de Planificare Strategică pentru cetățenii din Municipiul Oradea și Zona Metropolitană”, cod SMIS 135973, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă. Finanțarea nerambursabilă este de 98%, iar restul de 2% reprezintă contribuția proprie.

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) include proiectele municipiului Oradea și ale Zonei Metropolitane Oradea pentru perioada de programare 2021 – 2027. SIDU vizează dezvoltarea unor proiecte din următoarele domenii: mobilitate urbană, educație, sănătate, eficiență energetică, termoficare, turism, monumente istorice, cultură, spații verzi, infrastructura de utilități publice, digitalizare (smart city), infrastructură de sprijinire a mediului de afaceri, precum și alte servicii publice.

interlink.ro

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă are ca scop: dezvoltarea transportului public (achiziția de tramvaie și autobuze, modernizarea și construirea liniilor de tramvai, modernizarea depoului Salca), mobilitatea rutieră și siguranța traficului (pasajele de la Gară și magazinul Crișul, pasaj peste centură în zona Meșteșugarilor, pasajul dintre B-dul Decebal și str. Vladimirescu, crearea unor coridoare de mobilitate precum cel din B-dul Decebal), construirea unor poduri și pasarele pietonale (podul din zona hotelului Hilton sau pod pietonal peste Crișul Repede între str. Sovata și Splaiul Crișanei în zona insuliței de pe Crișul Repede), pietonalizarea și modernizarea unor străzi pietonale din zona centrală (deasupra parcării din str. Independenței, str. Primăriei, Piața Concordiei, modernizare Calea Republicii, Str. Episcop Mihai Pavel, zone pietonale pe malurile Crișului Repede, Parcul Traian, piațeta din str. Dunării) și piste de biciclete și proiecte de bikesharing.

Prin Planul de Acțiuni pentru Energie Durabilă și Climă se urmărește finanțarea proiectelor din domeniul eficienței energetice (reabilitarea termică a peste 200 de blocuri de locuințe și a unor școli și grădinițe), proiecte din domeniul termoficării, proiecte din domeniul energiilor regenerabile, în special în domeniul geotermal şi fotovoltaic, precum și cele de mobilitate. Această strategie are ca scop reducerea emisiilor de gaze cu efecte de seră și încetinirea efectelor schimbărilor climatice. 

În domeniul sănătății, principalul proiect îl reprezintă construirea noului spital de boli infecțioase din str. Vlădeasa, cu o valoare de 128 milioane de euro. Acesta are deja Studiul de fezabilitate finalizat și urmează demararea achiziției de proiectare și execuţie a lucrărilor.

În ceea ce privește domeniul educației, vor fi reabilitate școli și grădinițe din Oradea, dintre care un proiect prioritar este reprezentat de reabilitarea Colegiului Național „Mihai Eminescu”. Totodată, se are în vedere construirea unei școli noi în zona cartierului Nufărul, unitate necesară datorită dezvoltării zonei respective.

În vederea sprijinirii mediului de afaceri se va realiza centrul intermodal din Calea Borșului, precum și introducerea de utilități în parcurile industriale nr. 2 și 4, pentru a stimula dezvoltarea unor noi facilități de producție care să contribuie la creșterea numărului locurilor de muncă și la dezvoltarea economică atât a Oradiei, cât și a județului Bihor.

Dezvoltarea componentelor de tip Smart City va urmări proiecte în domeniul digitalizării precum: dezvoltarea dispeceratului integrat securizat de coordonare a intervențiilor pentru rezolvarea solicitărilor cetățenilor, dezvoltarea unui sistem unic de supraveghere în Oradea, proiecte de dezvoltare a furnizării serviciilor online de către Primăria Oradea și de instituțiile și societățile subordonate. Componentele de tip Smart City vor viza și domeniul sanitar (prin crearea unui sistem de interoperabilitate a unităților medicale publice din Oradea), domeniul educațional (prin modernizarea și îmbunătățirea infrastructurii IT). Totodată, va fi creat un sistem de iluminat public inteligent.

Principalul proiect din domeniul turismului este crearea Grădinii Termale Ioșia. Un alt obiectiv important este finalizarea restaurării Cetății Oradea și reabilitarea fostului cinematograf Libertatea din Palatul Vulturul Negru.

Proiectele de parcuri și spații verzi vizează crearea Grădinii Urbane Nufărul precum și modernizarea parcurilor 1 Decembrie, Petofi și a celui din șanțul Cetății. Totodată se dorește realizarea unui proiect de regenerare urbană în cartierul Nufărul (intervenții asupra străzilor, aleilor, mobilierului urban, iluminatului public, spațiilor verzi și parcărilor dintre blocuri), care va fi realizat după finalizarea proiectului geotermal din aceeași zonă.

Ne găsești și pe Google News