Ce lucrări de investiții în rețelele de apă și canalizare are in vedere Compania de Apa Oradea in anul 2020
Stiri Oradea

Ce lucrări de investiții în rețelele de apă și canalizare are in vedere Compania de Apa Oradea in anul 2020

Pe parcursul anului 2019, Compania de Apa Oradea a derulat  lucrări de reabilitare şi extindere a reţelelor de apă şi canalizare în aria de operare prin activitatea de investiţii, structurată pe două direcţii:

A. Proiecte de Extindere a sistemului de alimentare cu apă şi canalizare – prin programe cu accesare de fonduri externe.

B. Proiecte pentru exploatarea şi funcţionarea în condiţii optime a sistemului de alimentare cu apă şi canalizare, repararea, reabilitarea şi modernizarea acestuia  – cu finanţare din buget local şi surse proprii ale Companiei.

A. PROGRAME CU FINANȚARE DIN FONDURI DE COEZIUNE

În cursul anului 2019, s-au finalizat următoarele contracte cu finanțare pe POIM:

 • – Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și canalizare în localitățile Sântandrei, Palota, Girișul de Criș și Tărian.
 • – Extinderea rețelelor de apă și canalizare în localitățile Paleu și Săldăbagiu de Munte.  
 • – Extinderea și reabilitarea rețelelor de apă și canal în zona de S-E a orașului Oradea.

Următorul program cu finanțare europeană pe care îl va implementa Compania de Apă Oradea va fi Programul Operațional Infrastructura Mare „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în Bihor”, în valoare estimată de 108.286.990 euro. În prezent este în curs de derulare realizarea aplicației de finanțare.

B. LUCRĂRI DE INVESTIŢII FINANŢATE DE LA BUGETUL LOCAL ŞI SURSE PROPRII

Pentru menținerea în funcționare a sistemului de alimentare cu apă și canalizare Compania de Apă Oradea derulează și investiții cu finanțare din surse proprii şi surse de la bugetul local. Principalele lucrări executate în cursul anului 2019 au fost următoarele:

 • – Înlocuire rețea de apă pe str. Octavian Goga și extindere rețea apă pe str. Herbert Spencer
 • – Extindere reţea apă și canalizare menajeră pe strada Făgăraşului
 • – Extindere rețea de apă și canalizare menajeră, str. Spartacus nr. 50,  locuințe pentru tineri destinate închirierii specialiștilor din sănătate
 • – Relocare rețele apă, rețele canalizare menajeră și retele canalizare pluvială în Piața Bobâlnei
 • – Extindere rețea de apă și canalizare menajeră pe str. Ceyrat
 • – Reabilitare rețea canal menajer Gh. Doja bl. Z3
 • – Reabilitarea rețelelor de apă, canalizare menajeră și pluvială pe str. Mihai Eminescu
 • – Intercalarea rețelei de apă din Piața Ferdinand cu rețeaua secundară a SH 407
 • – Înlocuire și extindere reţea canal menajer str. A. D. Xenopol, bretea dintre str. A. D. Xenopol și str. Chimiei
 • – Deviere rețele edilitare pasaj Magheru
 • – Reabilitare rețea apă și canal menajer, pluvial str. Dâmboviței de la intersecția cu str. Clujului spre fosta fabrică de ulei

O altă realizare a Companiei de Apă Oradea a fost obținerea unui grad de încasare de 95.12 % a facturilor de prestări servicii prin diversificarea modalităților de încasare a facturilor.

Un obiectiv strategic derulat si în anul 2019, cu monitorizare strictă începând din anul 2016, a fost creșterea gradului de utilizare a rețelei de canalizare.

Obiective pentru anul 2020

Pentru anul 2020, Compania de Apă Oradea își propune următoarele obiective:

 • Lucrări de investiții în rețele de apă și canalizare în Municipiul Oradea
 • –       Deviere rețele edilitare pasaj Magheru;
 • –       Stație de pompare ape pluviale II și branșament electric pe Calea Bihorului;
 • –       Stație de pompare ape pluviale str. Calea Bihorului în zona Depou CFR;
 • –       Relocarea rețelelor de apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială pe traseul noii linii de tramvai pe tronsonul Calea Aradului – str. Făgărașului – str. Atelierelor;
 • –       Extinderea și relocarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare menajeră și pluvială pe străzile Emile Zola, Emil Cioran, George Bacovia, Victor Papilian și Denis Diderot din cartierul Tineretului;
 • –       Extinderea rețelei de alimentare cu apă, stație de hidrofor și stație de pompare ape uzate cu branșamente electrice, în Cartierul Viena;
 • –       Stație de pompare apă potabilă Calea Clujului, pentru cartierul Tineretului.
 • Lucrări de reabilitări reţele de apă şi canalizare pe străzi care vor fi asfaltate în Municipiul Oradea : Piaţa Tineretului; Dâmboviţei; Cântăreţului; Dealului; Drumul Hotarului; Moviliţei; Valea Frumoasă; Ciucașului.
 • Îmbunătățirea calității apei se va realiza prin valorificarea rezultatelor obținute în urma proiectului pilot: „Soluţie de îmbunătăţire a calităţii apei – Staţie pilot SH 890″.
 • Modelare hidraulică a rețelei de distribuție a apei prin extrapolarea zonelor pilot constituite în cursul anului 2019 în zonele Cartierul Tineretului, zona Calea Clujului și Cartierul Grigorescu.
 • Montarea de contoare cu telecitire. Din cele 48.400 de contoare în operare de către SC Compania de Apă Oradea SA până în acest moment au fost deja înlocuite 29.900 de contoare cu telecitire, urmând ca în perioada următoare să se înlocuiască și diferența de 18.500 de contoare la nivel de arie de operare.
  Ştirile InfoOradea sunt şi pe Facebook sau pe Google News