Bugetul Oradiei a crescut, in 2019, cu aproape 28% fata de anul trecut, insa cresterea este anulata de Legea Bugetului de Stat
Stiri Oradea

Bugetul Oradiei a crescut, in 2019, cu aproape 28% fata de anul trecut, insa cresterea este anulata de Legea Bugetului de Stat

Primaria Oradea a publicat bugetul de cheltuieli pe anul 2019, în scopul informării populaţiei, dar şi al formulării de propuneri privind structura acestuia.

Până la data de 15 aprilie 2019, potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, se pot înainta propuneri privitoare la acest proiect, fie prin Centrul de Informaţii cu Publicul din cadrul Primăriei Oradea, fie în format electronic la adresa de email primarie@oradea.ro, sau prin fax la nr. 0259/437.544.

De asemenea, Primăria Oradea anunţă că până la data de 15 aprilie, anul curent, se va organiza o ședință publică de prezentare a bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2019.
Bugetul consolidat reprezintă documentul oficial de prezentare a bugetului de venituri şi cheltuieli al oricărei autorităţi publice locale din România, fiind reglementat de Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50 /2019.

El reprezintă expresia politicilor sociale, economice, de dezvoltare etc. a autorităţii locale prin proiectele publice propuse şi responsabilităţile stabilite ordonatorilor de credite.

Instituţiile publice care gestionează bugetul public al municipiului Oradea, ai căror conducători au calitatea de ordonatori terţiari de credite în subordinea ordonatorului principal de credite – primarul municipiului Oradea sunt următorii:

  • Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat
  • Directia de Asistență Socială Oradea (inclusiv Creşa Oradea)
  • Clubul Sportiv Municipal Oradea
  • Muzeul orașului Oradea – Complex Cultural
  • Spitalul Clinic Municipal ,,Dr. Gavril Curteanu’’
  • Spitalul Clinic Județean Oradea

Pentru anul 2019, este propus un proiect de buget consolidat al municipiului Oradea, structurat astfel:

  1. la venituri – sunt estimate venituri în sumă de 1.367.181.990 lei ţinând cont de politica fiscală aprobată de Consiliul local al municipiului Oradea pe anul 2019, de prelevările de la bugetul de stat, sumele atrase cu titlul de surse rambursabile (credite) şi cele nerambursabile. Excedentul aferent anului anterior care s-a utilizat în repartizarea acestuia asupra cheltuielilor 106.531.260 lei.
  2. la cheltuieli – resursele au fost alocate pentru susţinerea cheltuielilor operaţionale cu funcţionarea instituţiilor şi serviciilor publice în sumă de 895.433.370 lei şi pentru cheltuielile cu investiţiile în sumă de 578.279.880 lei, reprezentând un total de cheltuieli de finanţat în valoare de 1.473.713.250 lei.

Bugetul Oradiei 2019

Veniturile bugetului consolidat înregistrează o creștere față de valorile realizate în anul precedent cu 28% pe fondul finanțărilor rambursabile contractate, respectiv a creditelor trase în anul 2018 ( 9 mil. euro) și a celor care urmează să fie trase în anul curent (13 mil euro).

In anul 2019 avem o creștere a veniturilor proprii cu 14%, însă această creștere este anulată în cea mai mare parte de măsurile impuse prin Legea Bugetului de Stat nr. 50/2019 potrivit căreia unitățile administrativ teritoriale, prin derogare de la Legea nr. 448/2006 – privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap sunt obligate să suporte din veniturile proprii cheltuielile cu finanțarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiile lunare ale persoanelor cu handicap grav.

Veniturile proprii sunt influentate negativ și de măsurile reglementate de OUG nr. 114/2018 potrivit căreia, începând cu anul 2019, categoriile de venituri din ramura construcții sunt scutite de la plata impozitului de venit.

Pe de altă parte această măsură are impact direct și asupra cheltuielilor ce urmează a fi decontate pentru lucrările publice prin creșterea tarifelor orare și implicit a valorii contractelor încheiate.

Excedentul anilor precedenți total, în de 106.531.260 lei este compus din excedentul aferent bugetului local în sumă de 76.872.200 lei (a fost cuprins ca sursă de finanțare a investițiilor din anul 2019) și excedentul anilor precedenți aferent activităților autofinanțate și a celor finanțate din venituri proprii în sumă totală de 29.659.060 lei cuprins în proiectul de buget, atât ca sursă de finanțare a investițiilor, cât și ca sursă de finanțare a cheltuielilor curente.

  Ştirile InfoOradea sunt şi pe Facebook sau pe Google News