Biblioteca Universitatii Oradea va gazdui Simpozionul „Muncă, bani, bănci, cultură și politică (sec. XVIII-XXI)” – Ediția a XIV-a
Educatie

Biblioteca Universitatii Oradea va gazdui Simpozionul „Muncă, bani, bănci, cultură și politică (sec. XVIII-XXI)” – Ediția a XIV-a

În perioada 5-7 octombrie 2018, se va desfășura cea de-a XIV-a ediție a Simpozionului „Muncă, bani, bănci, cultură și politică (sec. XVIII-XXI)”. Deschiderea oficială va avea loc în data de 5 octombrie 2018, la Biblioteca Universității din Oradea, de la ora 09.30.

Începând cu anul 1991, Universitatea din Oradea, prin specialiștii ei istorici și economiști organizează, din doi în doi ani, Simpozionul „Muncă, bani, bănci, cultură și politică (sec. XVIII-XXI)”, profilat pe probleme de istorie financiar-bancară.

Simpozionul se adresează istoricilor, economiștilor, juriștilor, sociologilor, funcționarilor de bancă. În acest an, au confirmat participarea experți din țări precum: Spania, Ungaria, Republica Moldova, SUA, Bulgaria și Germania.

În cadrul simpozionului vor fi abordate teme ca: finanțarea prin bănci a transferului proprietății funciare nobiliare și moșierești spre burghezia satului românesc și urmările ei; înființarea de obiective industriale și comerciale prin credite bancare – cale de modernizare a economiei naționale; sprijinirea școlii, bisericii și instituțiilor culturale în vederea creșterii gradului de cultură modernă a națiunii, a sentimentului de unitate națională, a făuririi intelectualității – portdrapel al luptei naționale și altele.

Comunicările vor fi partajate în următoarele secțiuni: Istorie bancară pentru epoca modernă (sec. XVIII – 1918), Istorie bancară pentru epoca contemporană (1919 – 1989), Băncile în anii istoriei recente (1990 – 2018).

Lucrările vor fi publicate în vol. IV al seriei Studii de istorie – financiar bancară (2019).