Au inceput inscrierile la cresele din Oradea pentru anul scolar 2024-2025. Vezi cate locuri sunt disponibile
Stiri Oradea

Au inceput inscrierile la cresele din Oradea pentru anul scolar 2024-2025. Vezi cate locuri sunt disponibile

Vă reamintim că în perioada 27.05.2024 – 14.06.2024 va avea loc sesiunea de înscriere a copiilor nou veniți la creșă pentru anul școlar 2024 – 2025 conform Ordinului ME nr. 4018/2024, publicat în Monitorul Oficial în data de 15.03.2024.

Cu privire la actele necesare înscrierii, ca noutate față de anul trecut, vă aducem la cunoștință faptul că dacă există custodie comună, celălalt părinte trebuie să completeze o declarație cu privire la acordul privind înscrierea la unitatea de învățământ;

În ceea ce privește criteriile de departajare, față de sesiunea anterioară de înscriere la creșă, conform legislației mai sus menționate, au intervenit câteva modificări, astfel:

 • în situația în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinții/reprezentanții legali ai copiilor este mai mare decât numărul de locuri libere, comisia de înscriere și distribuire din unitatea de învățământ selectează copiii în ordinea descrescătoare a vârstei și aplică criteriile de departajare generale și specifice în vederea stabilirii celor care vor fi admiși;
 • se primește punctaj, respectiv 2 puncte, în cazul familiilor numeroase (părintele/reprezentantul legal al copilului are 3 sau mai mulți copii).

Actele necesare, precum și cererea tip le puteți vizualiza în atașamentul știrii sau pe site-ul instituției das-oradea.ro.

Dosarele vor putea fi depuse la sediul DAS Oradea, str. Primăriei nr. 42, Serviciul Relații cu Publicul și Evaluare Inițială, în intervalul: luni, marți, miercuri – 7:30 – 16:30, joi – 7:30 – 18:30, vineri – 7:30 – 16:00, cu mențiunea că în ultima zi de depunere, 14 iunie, dosarele vor fi preluate până la ora 12:00, pentru a putea fi evaluate, deoarece afișarea rezultatelor și a numărului de locuri libere rămase după această etapă de înscrieri se va face în data de 14 iunie, ora 14:00, conform prevederilor din OME nr. 4.018 din 15.03.2024 și online pe aplicația das.hform.ro până la ora 18:30 în data de 13.06.2024.

CRITERIILE DE DEPARTAJARE

 1. copilul are vârsta de 2 ani împliniți până la 12.2024Copiii sunt selectați în ordinea descrescătoare a vârstei;
 2. vechimea mai mare de 1 an a domiciliului copilului (părintelui) în apropierea creșei – 2 puncte/fiecare părinte;
 3. vechimea mai mică de 1 an a reședinței copilului (părintelui) în apropierea creșei solicitate – 1 punct/fiecare părinte;
 4. locul de muncă al părinților/al reprezentanților legali este situat în apropierea creșei solicitate – 2 puncte/fiecare părinte (!!!! Se acordă punctaj fie pentru locul de muncă în apropierea creșei, fie pentru domiciliul în apropierea creșei; NU se cumulează punctajele);
 5. locul de muncă / formă de învățământ la zi – 2 puncte/fiecare părinte:
 • ambii părinți ai copilului/părintele unic/reprezentantul legal ai/al copilului lucrează,
 • părintele/reprezentantul legal face dovada existenței unei activități de tip PFA/SRL,
 • părintele/reprezentantul legal al copilului urmează o formă de învățământ la zi,
 • părintele prezintă adeverință de reîntoarcere la serviciu (nu beneficiază de indemnizație pentru creșterea și îngrijirea copilului), în termen de 30 de zile de la începutul anului școlar (09.2024).

(!!!! Pentru criteriul de la litera e) se acordă punctaj doar pentru o singură situație; NU se cumulează punctajele)

 1. părintele prezintă adeverință de reîntoarcere la serviciu (nu beneficiază de indemnizație pentru creșterea și îngrijirea copilului), până la sfârșitul anului în curs (12.2024) – 1 punct
 2. existența unui document care dovedește că beneficiază de tutelă sau de o măsură de protecție specială stabilită (plasament, spre adopție) – 1 punct
 3. familie monoparentală – 2 puncte
 4. cel puțin unul dintre părinți/părintele unic/reprezentantul legal al copilului se încadrează în una dintre situațiile:
 • pensionat în conformitate cu prevederile legale – 1 punct,
 • cu certificat de handicap1 punct,
 • șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă – 1 puncte
 1. părintele/reprezentantul legal al copilului are 3 sau mai mulți copii (familie numeroasă) – 2 puncte (!!!! Punctajul NU se acordă pentru fiecare copil în parte, ci strict pentru îndeplinirea criteriului)
 2. părintele/reprezentantul legal al copilului are un alt copil minor aflat în întreținere (până la nivelul clasei a IV-a a învățământului primar) și/sau un alt copil înmatriculat în unitatea de învățământ respectivă, în anul școlar pentru care se face înscrierea – 1 punct (!!!! Punctajul NU se acordă pentru fiecare copil în parte, ci strict pentru îndeplinirea criteriului)

!!!! Pentru criteriile j) și k) NU se cumulează punctajele, acesta se acordă o singură dată!!!!

Ca urmare a finalizării etapei de reînscriere a copiilor care frecventează creșa în anul școlar 2023 – 2024 și care urmează să o frecventeze și în anul școlar 2024 – 2025, pentru anul școlar următor Creșa Oradea are un număr de 437 locuri disponibile.

Vă comunicăm lista locurilor disponibile pentru fiecare din cele 15 creșe din cadrul Creșa Oradea pentru anul școlar 2024 – 2025:

 

Nr. crt.

Creşa – Adresa

LOCURI DISPONIBILE

1

Creşa nr. 1 „Dumbrava Minunată” – str. P-ţa 1 Decembrie, nr. 9

26

2

Creşa nr. 2 „Picioruşe Vesele” – str. Grădinarilor, nr. 8

23

3

Creşa nr. 3 „Tărâmul Fermecat” – str. Călugăreni, nr. 8A

29

4

Creşa Oradea („Scufiţa Roşie”) – str. Onisifor Ghibu, nr. 16

57

5

Creşa nr. 5 „Voinicel” – str. Haţegului, nr. 32

28

6

Creşa nr. 6 „Căsuţa Veseliei” – str. Aluminei, nr. 100A

17

7

Creşa nr. 7 „Albă ca Zăpada” – str. Călugăreni, nr. 4A

49

8

Creşa nr. 8 „Căsuţa Piticilor” – str. 1848, nr. 3B

19

9

Creşa nr. 9 „Căsuţa din Poieniţă” (parter) – str. Poieniţei, nr. 2A

26

10

Creşa nr. 10 „Rază de Soare” – str. Constantin Brâncuşi, nr. 12

34

11

Creşa nr. 11 „Sfântul Iosif” – str. Bumbacului, bl. AN 28-30

33

12

Creşa nr. 12 „Micul Fluturaş” (etaj) – str. Poieniţei nr. 2A

26

13

Creşa nr. 13 „Lizuca şi Patrocle” – str. Lavandei, nr. 5A, bl. 7C (parter)

38

14

Creşa nr. 14 „Micul Prinţ” – str. Iuliu Maniu, nr. 46

17

15

Creşa nr. 15 „Căsuţa Prieteniei” – str. Gen. Gh. Mărdărescu, nr. 12

15

TOTAL

437

Unitatea de învățământ Creșa Oradea va funcționa în anul școlar 2024-2025 cu o cifră de școlarizare aprobată prin HG nr. 499/16.05.2024, publicată în Monitorul Oficial nr. 455/16.05.2024, respectiv cu respectarea prevederilor din Legea 198/2023 a învățământului preuniversitar:

„Articolul 23 (1) În învăţământul preuniversitar, formaţiunile de studiu cuprind grupe sau clase, după cum urmează:

 1. a) educaţia timpurie, nivel antepreşcolar:

(i) grupa mică cuprinde, în medie, 7 copii, dar nu mai puţin de 5 şi nu mai mult de 9;

(ii) grupa mijlocie cuprinde, în medie, 12 copii, dar nu mai puţin de 8 şi nu mai mult de 15;

(iii) grupa mare cuprinde, în medie, 14 copii, dar nu mai puţin de 8 şi nu mai mult de 20.

Ne găsiți și pe Google News