A fost stabilita valoarea taxelor, in Oradea, pentru anul 2019. Cat vom plati impozitul
Economic

A fost stabilita valoarea taxelor, in Oradea, pentru anul 2019. Cat vom plati impozitul

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică proiectul de act normativ privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2019.

Potrivit art 7, alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, „Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoștința publicului, în conditiile alin. (1), cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autoritățile publice”.

Primăria Oradea aduce azi, 13 aprilie 2018, la cunoștință publică forma finală a Proiectului privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2019.

Potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor ”Pentru indexarea impozitelor și taxelor locale aferente anului 2019, consiliile locale vor utiliza rata inflației de 1,34%”.

Întrucât la nivelul Municipiului Oradea a fost adoptată, cu aplicare pentru anul 2018, o hotărâre de majorare a impozitelor și taxelor locale, propunem ca indexarea menționată să fie compensată prin reducerea cotelor adiționale aplicate impozitelor și taxelor. Astfel, impozitele și taxele pentru anul 2019 vor rămâne la nivelul celor stabilite în anul curent, anul 2018.

De menționat, că până la termenul de 30 martie 2018 (termenul final pentru depunerea sugestiilor/recomandarilor la proiectul de hotărâre) au fost depuse 2 propuneri: una de către grupul UDMR,  iar cealaltă de către S.C SIF HOTELURI S.A.

Față de forma inițială a proiectului de hotărâre, în forma finală s-au adus modificări doar în ceea ce privește bonificațiile acordate către persoanele fizice și juridice pentru plata cu anticipație a impozitelor.

 

 

Ne găsiți și pe Google News