ASCO: Bani pentru familiile defavorizate care-si trimit copiii la gradinita
Informatii utile

ASCO: Bani pentru familiile defavorizate care-si trimit copiii la gradinita

În scopul stimulării participării în învăţământul preşcolar a copiilor din familii defavorizate şi al creşterii accesului la educaţie a acestora, se instituie stimulentul educaţional, sub formă de tichete sociale(50 lei/copil).

Potrivit Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar, stimulentele educaţionale se acordă copiilor din familii defavorizate în condiţiile în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele criterii:

  1. copilul este înscris într-o unitate de învăţământ preşcolar, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  2. venitul lunar pe membru de familie este de până la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură (284 lei), prevăzut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
  3. frecvenţa regulată la grădiniţă a copiilor(cu excepția absențelor motivate).

Cei care îndeplinesc condiţiile de acordare, se adresează Administraţiei Sociale Comunitare Oradea cu următoarele documente:

interlink.ro
  • cerere-declarație pe propria răspundere pentru acordarea stimulentului educațional;
  • acte doveditoare privind componența familiei: livret de familie, certificate de naștere, certificate de căsătorie, acte de identitate părinți etc.;
  • acte doveditoare privind veniturile familiei: documente eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorităţi competente, mandate poştale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziţii de stabilire a drepturilor pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară solicitării stimulentului educaţional;
  • acte doveditoare privind înscrierea/frecventarea activităților organizate de grădiniță.

Foto: tribuna.ro

  Ştirile InfoOradea sunt şi pe Facebook sau pe Google News