APM Bihor avertizeaza! Nu combateti ambrozia, riscati amenzi de pana la 20.000 de lei
Stiri Oradea

APM Bihor avertizeaza! Nu combateti ambrozia, riscati amenzi de pana la 20.000 de lei

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor prin activităţile pe care le desfăşoară acordă o importanţă deosebită calităţii factorilor de mediu. Calitatea factorilor de mediu – aerul și biodiversitatea – sunt periclitate anual şi prin prezenţa plantei invazive Iarba pârloagelor” – Ambrosia artemisiifolia (ambrozia) care invadează suprafețe mari de teren și produce polenului puternic alergen.

Pentru identificarea buruienii ambrozia, precum și pentru stabilirea metodelor pentru prevenirea, combaterea și distrugerea acesteia, pe pagina Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătății și a Ministerul Mediului, s-a creat și s-a publicat o informare de prezentare a buruienii ambrozia, conform alin. 1, art.5, din Hotărârea nr. 707/2018, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/ 2018 privind combaterea buruienii ambrozia: https://www.mmediu.ro/articol/informatii-despre-ambrozie/2854

În vederea aplicării Legii nr. 62/ 2018 privind combaterea buruienii ambrozia toți factorii interesați vor institui măsurile de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia prin respectarea prevederilor impuse în Normele metodologice aprobate prin Hotărârea nr. 707/2018.

Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, responsabilitatea identificării terenurilor infestate cu buruiana ambrozia revine autorităților administrației publice locale (primăriilor comunale, orășenești și municipale) care trebuie să verifice anual terenurile de pe raza administrativ-teritorială a acestora, să identifice proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole, precum și beneficiarii lucrărilor de construcții unde au fost identificate focare de infestare și să îi someze în timp util, astfel încât lucrările de combatere să fie efectuate până la data de 30 iunie a fiecărui an. Verificarea și identificarea terenurilor infestate cu specii de buruieni aparținând genului Ambrozia se va declanșa primăvara, după răsărirea acestei specii.

În conformitate cu prevederile art. 1 alineatelor (1) – (3) din Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, distrugerea acestei buruieni se face de către toți proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole, precum și beneficiarii lucrărilor de construcții, unde au fost identificate focare de infestare. Aceștia au obligația ca, după distrugerea buruienii, să informeze în scris autoritatea administrației publice locale pe raza căruia se află terenul infestat, în vederea verificării aplicării lucrărilor de combatere.

Buruiana ambrozia trebuie distrusă în perioada cuprinsă între răsărire și apariția primelor inflorescențe, respectiv până la data de 30 iunie a fiecărui an. În cazul reapariției focarelor de infestare se recomandă efectuarea repetată a lucrărilor de combatere pe întreaga perioadă a anului, evitându-se astfel apariția inflorescențelor.

Totodată, lucrările de întreținere a terenurilor în vederea combaterii buruienii ambrozia în ariile naturale protejate se fac în concordanță cu planul de management sau măsurile minime de conservare pentru ariile naturale protejate care nu dispun de plan de management (conform OUG 57/2007, art. 24, alin. (2).

Înaintea începerii lucrărilor de combatere a buruienii în arii naturale protejate, prin metodele prevăzute de lege, se va face o notificare prealabilă a Agenției Naționale pentru Ariile Naturale Protejate.

Ținând cont de implicaţiile privind sănătatea oamenilor, Agenția pentru Protecția Mediului Bihor face un apel la autorităţile administrației publice locale și proprietarii de teren să acorde o atenţie corespunzătoare combaterii acestei specii de plantă invazivă atât în intravilanul localităților cât și din zonele învecinate.

Nerespectarea prevederilor prevederilor legale privind combaterea ambroziei, potrivit legii nr. 62/2018, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice.

 

Ne găsiți și pe Google News