AJOFM Bihor: Luna mai este luna promovării economiei sociale
Stiri Oradea

AJOFM Bihor: Luna mai este luna promovării economiei sociale

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bihor informează publicul larg că în cadrul instituției funcţionează Compartimentul pentru Economie Socială, care atestă întreprinderile de economie socială potrivit Legii nr. 219/2015  privind economia socială şi a Normelor metodologice de aplicare a acestei legi aprobate prin H.G. 585/2016. În România se pune accent pe economia socială ca instrument de incluziune socială şi combatere a săraciei.

Economia socială are ca obiective creşterea calitativă şi cantitativă a ocupării, prin crearea de locuri de muncă pe termen lung în cadrul întreprinderilor sociale de inserţie şi a întreprinderilor sociale, dezvoltarea de întreprinderi sociale de inserţie care asigură măsuri de acompaniere a persoanelor din grupurile vulnerabile pe termen scurt şi mediu pentru integrarea treptată pe piaţa muncii în economia reală, susţinerea şi dezvoltarea antreprenoriatului social.

Pentru îndeplinirea obiectivelor economiei sociale, entităţile economiei sociale desfăşoară, în principal următoarele activităţi de interes general:

  • – producerea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări care contribuie la bunăstarea comunităţii sau a membrilor acesteia;
  • – promovarea cu prioritate a unor activităţi care pot genera sau asigura locuri de muncă pentru încadrarea persoanelor aparţinând grupului vulnerabil;
  • – dezvoltarea serviciilor sociale pentru creşterea capacităţii de inserţie pe piaţa muncii a persoanelor din grupul vulnerabil.

Informaţii suplimentare şi acte necesare în vederea obţinerii atestatului de întreprindere socială, respectiv de întreprindere socială de inserţie se pot obţine la sediul AJOFM BIHOR din Oradea, str.Transilvaniei nr. 2, prin  Compartimentul pentru Economie Socială, persoana de contact Ilca Simona, tel.0259-436821, e-mail: simona.ilca@bh.anofm.ro.