AJOFM Bihor: Angajezi ucenici si primesti pentru fiecare cate 1125 lei/luna
Informatii utile

AJOFM Bihor: Angajezi ucenici si primesti pentru fiecare cate 1125 lei/luna

noriel.ro
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bihor vine în sprijinul angajatorilor informându-i pe această cale că pot beneficia, în conformitate cu prevederile Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, actualizată, de o sumă în cuantum de 1.125 lei /lunar, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, pentru fiecare ucenic încadrat.

Ucenicia reprezintă formarea profesională a persoanelor cu vârsta de minim 16 ani, realizată la locul de muncă, în baza unui contract de ucenicie. Contractul de ucenicie este un contract individual de muncă de tip particular, încheiat pe durata determinată, în temeiul căruia o persoana fizică, denumită ucenic, se obligă să se pregătească profesional şi să muncească pentru şi sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator care se obligă sa îi asigure plata salariului şi toate condiţiile necesare formării profesionale.

Durata contractului de ucenicie se stabileşte în funcţie de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul fără a putea fi mai mică de:

  • -12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 2;
  • -24 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 3;
  • -36 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 4.

Persoanele care doresc să urmeze programe de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă trebuie sǎ depunǎ o cerere în acest sens la AJOFM Bihor. La programele de formare profesionala prin ucenicie sunt admise numai persoanele apte de muncă care au beneficiat de informare şi consiliere privind cariera în condiţiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

decathlon.ro

Angajatorul care doreşte să organizeze programe de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă trebuie să încheie un contract de prestări servicii de formare profesională cu un furnizor de formare profesionala autorizat, în cazul în care angajatorul nu are şi calitatea de furnizor de formare profesională.

Angajatorii care doresc să organizeze activitaţi de ucenicie au îndatorirea să comunice AJOFM Bihor, locurile de muncă vacante care pot fi ocupate prin încheierea de contracte de ucenicie. 

Pentru acordarea sumelor din bugetul asigurărilor pentru șomaj, angajatorul încheie cu agenția pentru ocuparea forței de muncă în termen de 30 de zile lucrătoare de la data expirării perioadei de probă cuprinse în contractul de ucenicie o convenție pentru fiecare contract de ucenicie încheiat.

Angajatorii care doresc să organizeze activități de ucenicie la locul de muncă pot obţine mai multe informații la sediul AJOFM Bihor din Oradea, str. Transilvaniei nr. 2, sau la numărul de telefon 0259436821.