A fost lansată licitația pentru ocuparea Parcului Industrial Tileagd
Stiri Bihor

A fost lansată licitația pentru ocuparea Parcului Industrial Tileagd

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în calitate de administrator al parcurilor industriale din Municipiul Oradea și din județul Bihor, organizează în perioada 23.08.2021-30.11.2021 procedura de LICITAȚIE DESCHISĂ pentru atribuirea a două parcele disponibile de teren din PARCUL INDUSTRIAL TILEAGD, situat în Localitatea Tileagd la aproximativ 17 km de Municipiul Oradea (pe drumul european E60).

Destinația parcelelor o reprezintă construcția de hale/clădiri pentru ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE ȘI/SAU SERVICII.

Durata maximă a constituirii dreptului de folosință este de 25 (douăzecișicinci) ani, începând cu data semnării Contractului de administrare și de prestări servicii conexe. Redevența minimă, stabilită ca bază de pornire a licitației deschise, este de  4,00 (patru) euro/mp/25 de ani, fără TVA pentru zona Industrie Prelucrătoare (producție) și de 4,50 (patruvirgulăcinci)Euro/mp/25 de ani fără TVA pentru zona Servicii.

Garanția de participare la licitație este conformă Caietului de Sarcini.

interlink.ro

Documentația pentru licitație este disponibilă pe site-ul www.adlo.ro la secțiunea LICITAȚII.

Dosarele pentru procedura de licitație deschisă se pot depune in intervalul 23.08.2021-13.09.2021, ora 12:00, deschiderea plicurilor fiind in 13.09.2021, ora 14:00, la sediul societății ADLO.

Relațiile suplimentare pot fi obținute la sediul Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. Localitatea Oradea, str. Primăriei nr. 3, parter sau la adresa de email contact@adlo.ro.

 

Solicitarea informațiilor referitoare la documentația de licitație și la condițiile de participare la procedură va puatea fi adresată Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. numai în scris, pe adresa de email contact@adlo.ro.

Ne găsești și pe Google News