A fost aprobat protocolul cu firma Nutripork. Ce concesii va face Primaria Oradea
Stiri Oradea

A fost aprobat protocolul cu firma Nutripork. Ce concesii va face Primaria Oradea

În ședința Consiliului Local de joi, 28 iunie, a fost aprobată încheierea unui protocol între Municipiul Oradea și SC Nutrientul SA, dar și vânzarea directă a suprafeței de 11,4 ha,  situată pe str. Corneliu Baba nr. 21 – 32, în favoarea societății Nutrientul.

Acest protocol are ca obiect relocarea activității de creștere a suinelor din Municipiul Oradea până cel târziu la data de 31.12.2020, respectiv măsuri de administrare a terenului în suprafață totală de18 ha, aferent fermei de creștere a suinelor Nutripork.

Firma Nutripork are o concesiune de teren de 18 hectare până în anul 2048. Din aceste 18 ha, pe 11,4 ha firma are clădiri şi batale de colectare a deşeurilor, iar 6,5 ha sunt terenuri nefolosite. Conform înţelegerii încheiate, cele 6,5  ha vor fi predate Consiliului Local, Nutripork renunţând la concesiunea acestora. Pe cele 6,5 ha municipalitatea va dezvolta un parc industrial, care va fi administrat de ADLO. Cele 11,4 ha ocupate de activele firmei urmează să fie vândute de către Consiliul Local Oradea firmei Nutripork, în baza unei evaluări.

Conform raportului de evaluare întocmit de S.C EvaMob S.RL. la solicitarea Direcției Patrimoniu Imobiliar, SC Nutrientul va achiziționa terenul aferent activelor în suprafață de 11,5 ha la prețul de 8 euro/mp. Prețul va fi plătit eșalonat pe o perioadă de 4 ani (8 rate) în rate egale semestriale fără dobândă.

interlink.ro

Astfel, firma Nutripork urmează să închidă activitatea de creştere a porcilor cel târziu în anul 2020 şi va dezvolta pe terenul său un alt parc industrial, cu un obiect complementar de activitate.

Societatea Nutrientul va putea opta pentru administrarea separată a terenului achiziționat sub forma unui parc industrial propriu sau va putea delega administrarea acestuia către Agenția de Dezvoltare locală Oradea în baza unui protocol.

La data semnării contractului de vânzare-cumpărare, suprafața de 6,5 ha de teren rămas liber de construcții din cadrul fermei actuale va fi predată de către societatea Nutrientul SA Municipiului Oradea, iar contractul de concesiune nr. 1192 din 13.06.2008 încetează.

Contractul de vânzare-cumpărare va conține obligatoriu o clauză privind rezilierea acestuia, cu repunerea părților în situația anterioară încheierii lui, conform art 1 724 Cod Civil, în cazul în care activitatea nu va fi relocată în termenul convenit.

 

  Ştirile InfoOradea sunt şi pe Facebook sau pe Google News

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0