63 de tineri bihoreni s-au inscris deja la admiterea in invatamantul apartinand Jandarmeriei Romane. Inscrierile se incheie pe 10 martie
Educatie

63 de tineri bihoreni s-au inscris deja la admiterea in invatamantul apartinand Jandarmeriei Romane. Inscrierile se incheie pe 10 martie

63 de tineri bihoreni și-au manifestat dorința de a participa la procesul de admitere pentru admiterea în instituțiile de învățământ aparținând Jandarmeriei Române.

În ordinea preferințelor, 53 de tineri au optat pentru Școala de Subofițeri Jandarmi ,,Petru Rareș” Fălticeni și 10 pentru Școala Militară de Subofițeri Jandarmi ,,Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani.

Reamintim că până pe data de 10 martie 2021, toți candidații au obligația să completeze dosarul cu următoarele documente:

 1. a) Cererea de înscriere (conform anexei nr. 8);
 2. b) Curriculum vitae – Europass (CV);
 3. c) Copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor, respectiv diploma de

bacalaureat şi foaia matricola a studiilor liceale; se acceptă şi copii legalizate;

interlink.ro

Nota: pentru candidaţii care au studii liceale în afara României cu diploma de bacalaureat (sau echivalentul acesteia) – atestatul de recunoaştere a studiilor , eliberat de direcţia de specialitate din cadrul M.E.N.C.Ş., în copie; se acceptă şi copie legalizată; diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în traducere legalizată; foaia matricola a studiilor liceale în traducere legalizată;

 1. d) Copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare

si/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă și, dacă este

cazul, ale livretului militar certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul

de resurse umane care efectuează recrutarea; se acceptă şi copiile legalizate;

 1. e) Copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecare copil, ale

certificatului de căsătorie (dacă este cazul), precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti

privind starea civilă; se acceptă şi copiile legalizate;

 1. f) Autobiografia și tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului; (se va

referi în mod obligatoriu la toate punctele prevăzute în model şi va fi redactată personal de către

candidat, în mod cursiv, cu cerneală/pastă albastră, lizibil, fără ştersături sau prescurtări, datată şi

semnată)

 1. g) Cazierul judiciar sau certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate;
 2. h) O fotografie 9 x 12 cm şi două fotografii 3 x 4 cm;
 3. i) Adeverință medicală privind concluziile examinării medicale efectuate (anexa 3), cu

avizul ”APT” pentru admitere în unitățile M.A.I. (față – verso); Prima parte a adeverinței

medicale va fi completată de către medicul de familie al candidatului, iar după completare, adeverința se va aduce la sediul unității însoțită de Consimțământul informat; (Anexa 4)

 1. j) Declaraţie prin care se confirmă luarea la cunoștință despre condițiile legale, criteriile

specifice, condițiile de organizare a concursului și măsurile care vor fi luate în cazul

neîndeplinirii acestora și își exprimă acordul pentru efectuarea verificărilor specifice; (Anexa

 1. 11).

Informații referitoare la condițiile de înscriere, întocmirea dosarului de recrutare, organizarea, desfășurarea probelor de selecție și a concursurilor de admitere, se pot obține la următorul link al Jandarmeriei Bihor:   

http://www.jandarmeriabihor.ro/wp-content/uploads/2021/02/ErataAnuntScoliMilitare022021.pdf

De asemenea puteți accesa și link-urile:

Școala Militară de Subofițeri “Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani:       

     http://www.scoaladragasani.ro/index.php/admitere/prevederi-generale

Școala Militară de Subofițeri “Petru Rareș” Fălticeni:

     https://www.jandarmeriafalticeni.ro/admitere/inscriere/

Informații suplimentare puteți obține și la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bihor, din strada Universității, nr. 2, de luni până vineri între orele 08.30- 15.30. , dar pentru prevenirea infectării cu virusul SARS-CoV-2 recomandăm apelarea numărului de telefon 0259.430.770; interior 24535 (Resurse Umane), în același interval de timp.

Ne găsești și pe Google News