364 de persoane au fost repartizate in locuintele de tip ANL din Oradea. Vezi lista repartizarilor pe numar de camere
Stiri Oradea

364 de persoane au fost repartizate in locuintele de tip ANL din Oradea. Vezi lista repartizarilor pe numar de camere

În baza prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată și actualizată, respectiv a Hotărârii Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Nationale pentru Locuințe,

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 895/24.09.2018 s-a aprobat organizarea în perioada 01 noiembrie 2018 – 31 decembrie 2018, a unei sesiuni de depunere a cererilor, însoțite de actele doveditoare, pentru solicitanţii de locuinţe pentru tineri construite din fonduri ANL în municipiul Oradea, în vederea stabilirii listei de priorități.

Comisia socială de analiză a solicitărilor de locuințe sociale și de locuințe pentru tineri construite din fondurile ANL aflate în administrarea Direcției Patrimoniu Imobiliar a analizat dosarele depuse. Astfel, conform Procesului Verbal nr. 37155/05.02.2019, din totalul de 393 de dosare depuse în perioada 01 noiembrie 2018 – 31 decembrie 2018:

  • 28 dosare au fost respinse, motivat de faptul că nu s-au încadrat în criteriile legale de acces la o locuință pentru tineri, construită din fonduri ANL
  • 1 dosar a fost retras
  • 364 dosare fiind punctate conform tabelelor anexate.

Menționăm faptul că, în termen de 7 zile calendaristice de la data afişării prezentului anunţ la avizierul institutiei şi pe site-ul: www.oradea.ro, respectiv în perioada 8 februarie – 14 februarie 2019 inclusiv, persoanele nemulţumite au posibilitatea de a depune contestație. Contestațiile se depun la ghișeele 1 și 2 din Centrul de Relații cu Publicul (Piramidă) – Primăria Municipiului Oradea.

După soluționarea contestațiilor, lista finală privind ordinea de prioritate în vederea repartizării unei locuințe pentru tineri construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, în municipiul Oradea, va fi supusă aprobării Consiliului Local al municipiului Oradea, urmând să fie afișată la avizierul instituției şi pe site-ul: www.oradea.ro

 
 
Lista cu numele persoanelor ce au obtinut punctaj pentru locuinte ANL in Oradea