Veste buna! Locuri mai multe finantate de la buget, in anul scolar 2018-2019 la Universitatea Oradea
Educatie

Veste buna! Locuri mai multe finantate de la buget, in anul scolar 2018-2019 la Universitatea Oradea

Pentru admiterea în anul universitar 2018 – 2019, Universităţii din  Oradea i-au fost alocate mai multe locuri/granturi de studii finanţate de la bugetul de stat faţă de anul precedent, astfel:
  • Studii universitare de licenţă – 1700 de locuri bugetate (faţă de 1600 locuri în 2017), din care: 54 de locuri alocate pentru absolvenţi ai liceelor situate în mediul rural şi 30 de locuri destinate formării iniţiale a viitoarelor cadre didactice din învăţământul preuniversitar pentru specializările unde a fost identificată neacoperirea cererii de forţă de muncă;
  • Studii universitare de master – 800 de locuri bugetate (faţă de 760 locuri în 2017);
  • Studii universitare de doctorat – 21 de granturi de studii (faţă de 16 locuri în 2017).

Până la sfârşitul lunii aprilie, Universitatea din Oradea va finaliza procesul de alocare a locurilor bugetate pentru fiecare program de studiu.