Având în vedere solicitările furnizorilor de gaze naturale și în urma analizei minuțioase a costurilor reflectate în prețul final, Comitetul de reglementare, aplicând prevederile legale, a constatat că sunt îndeplinite…

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0