Se scoate la licitație dreptul de superficie asupra terenului pe care va fi ridicată parcarea etajată din Nufărul. Vezi ce inseamna „Superficia”
Stiri Oradea

Se scoate la licitație dreptul de superficie asupra terenului pe care va fi ridicată parcarea etajată din Nufărul. Vezi ce inseamna „Superficia”

Primăria Oradea a scos la licitație cu plic închis dreptul de superficie asupra terenului, în suprafață de 4.247 mp, situat în zona str. Nufărului – str. Nicolae Șova, în vederea construirii unei parcări etajate cu spații comerciale la parter, cu respectarea reglementărilor stabilite prin Planul Urbanism Zonal aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 151 din 24.02.2022. Data limită de depunere a ofertelor este 3 mai 2023, la ora 10:00.

Reamintim că, la finalizarea investiției, se va face defalcarea construcției pe cele două funcțiuni: parcarea publică, care va reveni municipiului și spațiul comercial cu cele 38 de locuri aferente, care va reveni investitorului.

De menționat că suprafața alocată spațiilor comerciale este de 1.713 mp. Parcarea va avea 335 de locuri, din care 38 alocate spațiului comercial de la parter. De asemenea, 4 locuri vor fi prevăzute pentru persoanele cu dizabilități, iar 6 locuri pentru mașinile electrice. Totodată, parcarea va fi dotată cu 3 stații pentru încărcarea mașinilor electrice.

Acordarea dreptului de superficie se va face pe 3 ani. Prin urmare, investitorul va realiza parcarea etajată pe cheltuiala sa, devenind proprietarul construcției. La finalizarea lucrărilor, Primăria Oradea va achiziționa cota de proprietate reprezentând parcarea publică etajată, la un preț rezultat dintr-un raport de evaluare întocmit de municipalitate. La rândul său, investitorul va cumpăra de la municipiu cota de teren aferentă spațiilor comerciale și locurilor de parcare aferente acestora.

Superficia este acel drept real imobiliar cu caracter temporar, pe temeiul căruia o persoană, denumită superficiar, dobândește dreptul de folosință asupra unui teren ce aparține altei persoane, denumită nud proprietar, pe care se află o construcție, o plantație sau o altă lucrare asupra căreia superficiarul dobândește dreptul de proprietate, ori dreptul de a edifica ori realiza aceleași bunuri pe acel teren dobândit în folosință, care rămâne în proprietatea nudului proprietar.

Prețul de pornire pentru licitația publică privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului este de 40 lei mp/an.

 Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra in posesia documentației:

  • – la cerere de la sediul instituției, Serviciul Relații cu Publicul, ghișeul 1 sau
  • – prin consultarea site-ului www.oradea.ro, secțiunea – licitații.

Ne găsiți și pe Google News