Rata somajului scade iar in luna august. Mai mult de jumatate sunt someri cu studii primare sau gimnaziale
Stiri Oradea

Rata somajului scade iar in luna august. Mai mult de jumatate sunt someri cu studii primare sau gimnaziale

La sfârșitul lunii iulie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor erau înregistrați 2.726 șomeri (din care 1.503 femei), rata șomajului fiind de 1,16%.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 1,2 %, în această lună acest indicator a înregistrat o scadere cu 0,04 pp.. Din totalul de 2.726 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Bihor, 1.123 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 1.603 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 1.986  șomeri provin din mediul rural și 740 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

                                     

 Șomerii cu studii primare  au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Bihor (30%) , urmat de cei cu studii gimnaziale (26%), iar 1,7% au absolvit studiile postliceale. Șomerii cu studii liceale reprezintă 20% din totalul șomerilor înregistrați, cei cu studii profesionale 14,2% iar cei cu studii superioare reprezintă 8,1% .

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 12,8% persoane foarte greu ocupabile, 36% greu ocupabile, 46,1% mediu ocupabile, iar 5,1% sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul jueţului Bihor sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Bihor la adresa www. anofm.ro.

Ne găsiți și pe Google News