Rata somajului in luna februarie, in judetul Bihor, ramane neschimbata
Stiri Oradea

Rata somajului in luna februarie, in judetul Bihor, ramane neschimbata

La sfârșitul lunii februarie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor erau înregistrați 2.933 șomeri (din care 1.552 femei), rata șomajului fiind de 1,25% .

Indicatorul rata șomajului a rămas la aceeaşi valoare ca şi luna precedentă respectiv 1,25 %.

Din totalul de 2.933 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Bihor, 1.087 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 1.846 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.141  șomeri provin din mediul rural și 792 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Șomerii cu studii primare  au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Bihor (29%) , urmat de cei cu studii gimnaziale (23%), iar 2% au absolvit studiile postliceale. Șomerii cu studii liceale reprezintă 23% din totalul șomerilor înregistrați, cei cu studii profesionale 12% iar cei cu studii superioare reprezintă 11% .

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 27% persoane foarte greu ocupabile, 28% greu ocupabile, 28% mediu ocupabile, iar 17% sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul jueţului Bihor sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Bihor la adresa www. anofm.ro.

Ne găsiți și pe Google News