Raportul activitatii ISU Crisana, desfasurate in anul in 2016
Comunicate de presa

Raportul activitatii ISU Crisana, desfasurate in anul in 2016

În anul 2016, obiectivul general al instituției l-a constituit îmbunătăţirea performanţei operaţionale şi creşterea eficienţei şi eficacităţii instituţionale.

            Obiectivele specifice au vizat: reducerea timpului de răspuns şi îmbunătăţirea sistemului de conducere a intervenţiilor, menținerea unei capacități optime de răspuns, eficientizarea acțiunilor preventive și reducerea numărului de incendii, gestionarea cu maximă eficiență a resurselor, respectiv îmbunătățirea cooperării și colaborării interinstituționale.

ACTIVITATEA DE PREVENIRE A SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

 Obiectivul fundamental al Inspecţiei de prevenire în anul precedent, a urmărit eficientizarea acţiunilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă, în vederea menţinerii sub control a riscurilor şi creșterea nivelului de securitate a cetățeanului.

Astfel, pe parcursul anului 2016 au fost soluţionate un număr de 1.904 cereri pentru emiterea avizelor/autorizaţiilor de securitate la incendiu, acordurilor, respectiv pentru  acordarea asistenţei tehnice de specialitate.

În anul 2016, au fost efectuate 2300 de controale, în creștere cu  24 % faţă de cele 1856 controale din anul precedent, acest lucru datorându-se executării,  în acest an, de controale la clădiri în care erau amplasate secţii de votare.

Pe parcursul anului, au fost desfășurate activități de control la un număr de 1246 operatori economici, 853 instituții, 133 localități,  48 obiective de investiții, respectiv 17 obiective SEVESO.

   Pe timpul controalelor şi verificărilor desfăşurate în perioada de timp analizată, au fost depistate 15.008 de încălcări ale normelor care reglementează activitatea în domeniul situaţiilor de urgenţă, din care 5.234 au fost soluţionate pe timpul controlului, ceea ce reprezintă un procent de 35% din numărul total al acestora.

            Pe timpul activităților de control au fost întocmite 899 procese verbale de contravenţie, fiind aplicate 1.309 amenzi contravenţionale în cuantum de 3.263.500 lei.

Pe linia pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă, au fost desfășurate 2.740 de activități cu personalul cu atribuții pe această linie, dintre care 239 la nivelul localităților, 1167 la nivelul operatorilor economici și 1334 la nivelul instituțiilor publice, în special la unitățile de învățământ.

MONITORIZAREA ŞI GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

 În anul 2016, în zona de competenţă a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Crişana” al judeţului Bihor au avut loc 10010 evenimente ce au implicat intervenţia operativă a subunităţilor de pompieri și a serviciilor voluntare și private, în medie 27 de intervenții pe zi, faţă de 25 în anul 2015.

Din totalul intervențiilor (altele decât SMURD), 309 au fost la incendii, 165 incendii de vegetație uscată și altele, 419 alte situaţii de urgenţă, 129 de intervenţii pentru asistenţa persoanelor, 43 de alte intervenţii, 33 de operațiuni de salvare de animale, 38 misiuni de asigurare/supraveghere zonă.

        În ceea ce privește distribuția incendiilor pe tipuri de proprietate, situația este următoarea:

  • 226 incendii au fost înregistrate la proprietăți individuale (locuințe, anexe, bunuri, mijloace de transport);
  • 47 incendii pe domeniul privat român (societăți, asociații, fundații, culte);
  • 12 incendii pe domeniul public al statului, județului, localității.

    Distribuția procentuală a incendiilor în funcție de mediul în care s-au produs în anul 2016, este următoarea: 46% din incendii s-au produs în mediul urban, iar 54% în mediul rural.

Cele mai frecvent înregistrate dintre categoriile de împrejurări determinante au fost: instalaţiile electrice defecte/improvizate/lăsate sub tensiune  nesupravegheate (101), coşurile de fum defecte sau necurăţate (56), fumatul (26), focul deschis (21), respectiv acțiune intenționată (18).

În perioada analizată, în urma a incendiilor au fost înregistrate 4 persoane decedate, 16 rănite și 28 persoane salvate.

Valoarea estimată a bunurilor salvate în urma incendiilor se cifrează la aproximativ 46 milioane lei, iar valoarea bunurilor distruse, la aproximativ 3,2 milioane lei.

În ceea ce privește intervențiile echipajelor SMURD, se observă o creștere cu aproximativ 10%, de la 7930 în anul 2015, la 8696 în anul 2016, media fiind 23,8 intervenţii pe zi. Analiza efectuată relevă o creștere a intervențiilor la nivelul fiecărei luni, cu vârfuri în perioada de vară, respectiv în perioada sezonului rece ( decembrie, ianuarie ).

Din numărul total de intervenţii, echipajele SMURD au participat la 7599 cazuri de ajutor medical de urgenţă, 428 cazuri de asistență a persoanelor, 220 cazuri pentru asigurarea personalului de intervenţie la  incendii,  108 intervenţii pentru descarcerare.

Cele mai numeroase misiuni, exceptând echipajul TIM care a intervenit la 21,5% din totalul cazurilor, au fost înregistrate la subunitățile: Detașamentul 2 de Pompieri Oradea (2532 cazuri), urmat de Stația de Pompieri Aleșd (656 cazuri), Stația de Pompieri Săcueni (566 cazuri) și Garda de Pompieri Tinca (551 cazuri).

În anul 2016, s-au înregistrat 419 intervenţii pentru alte situaţii de urgenţă, astfel:

  • 265 intervenţii la inundaţii (majoritatea în perioada iunie – iulie);
  • 34 misiuni de asanare a teritoriului de muniție neexplodată, în scădere față de anul 2015;
  • 59 alte situaţii de urgenţă;
  • 3 misiuni de distrugere a muniției asanate;
  • 39 evenimente publice care pot genera o situaţie de urgenţă (asigurări evenimente sportive, spectacole etc.).

         În anul 2016, au fost monitorizate un număr de 2513 transporturi de substanțe și deșeuri periculoase, respectiv transporturi cu regim special, în medie 209 pe lună, în creștere cu 5,5% față de anul 2015.

EXERCIŢII DE COOPERARE

         În anul 2016, la nivelul inspectoratului au fost desfăşurate 4 exerciţii de cooperare privind intervenţia în situaţii de urgenţă, cu forţe şi mijloace în teren, având următoarele scenarii:

      – Trimestrul I: incendiu la un obiectiv din industria alimentară, cu sediul în Ștei;

      – Trimestrul II: incendiu și accident chimic la o societate comercială din Oradea;

      – Trimestrul III: incendiu la un obiectiv din industria petrolieră – depozit din Suplacu de Barcău;

       – Trimestrul IV – verificarea viabilității Planului Roșu al județului Bihor în contextul producerii unui incendiu la o societate comercială din municipiul Oradea.        

ACTIVITATEA DE FORMARE ŞI PREGĂTIRE ÎN DESCARCERARE ŞI ASISTENŢĂ MEDICALĂ DE URGENŢĂ

Centrul de formare şi pregătire în descarcerare şi asistenţă medicală de urgenţă din cadrul inspectoratului a avut drept obiectiv creşterea nivelului de pregătire a personalului operativ în acordarea primului ajutor medical calificat, descarcerare şi alte operaţiuni de salvare.

            Pe parcursul anului 2016, s-au desfășurat 10 serii de pregătire în cadrul modulului II (prim ajutor calificat – extindere competențe), fiind instruiți 136 de subofițeri, respectiv 10 serii de pregătire pe linia acordării primului ajutor de bază, în cadrul cărora au fost instruite 119 cadre. 

 Pe lângă activitățile de pregătire a personalului propriu, au fost desfășurate sesiuni de instruire în acordarea primului ajutor de bază cu elevi ai Şcolii de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră “Avram Iancu” Oradea și personal din cadrul IJJ Bihor și Penitenciarul Oradea.

DOTAREA CU AUTOSPECIALE ŞI ECHIPAMENTE

În anul 2016, prin distribuire de la IGSU, inspectoratului i-au fost repartizate 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 2 autocamioane de intervenție, un container cu echipamente de intervenție pentru salvarea persoanelor surprinse sub dărâmături, precum și alte mijloace de mobilitate. De asemenea din fondurile asigurate de CJ Bihor a fost achiziționată o autospecială de intervenție la misiuni pirotehnice marca Dacia Duster.

BUGET

Bugetul unității pentru anul 2016 a fost de 51.207.683 lei, asigurând achitarea integrală a drepturilor de personal și achiziționarea de bunuri și servicii necesare îndeplinirii în condiții optime a misiunilor.

DRAPELUL DE LUPTĂ AL UNITĂȚII     

            În data de 12.08.2016,  drapelul de luptă al unității a fost înmânat  inspectorului – șef gl. bg. dr. Baș Ioan, de către ministrul secretar de stat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență,  Dr. Raed Arafat, activitate care s-a desfășurat în prezența inspectorului general al IGSU, a oficialităților locale și a unui public numeros

loading...