Proiect Legislativ initiat de deputatul Gavrila Ghilea, în sprijinul tuturor entităţilor non-profit
Politica

Proiect Legislativ initiat de deputatul Gavrila Ghilea, în sprijinul tuturor entităţilor non-profit

La sfarsitul lunii mai, deputatul PNL Gavrila Ghilea a depus la Camera Deputaţilor un proiect de modificare legislativă pentru reconsiderarea prevederilor din Codul fiscal care nu permit societăţilor comerciale plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor să deducă cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat şi cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii.

Am iniţiat acest proiect deoarece, potrivit Registrului Comerţului, numărul firmelor active la finele lunii martie 2018 depăşea cu puţin 1.200.000,  mai mult o treime dintre acestea înregistrând, la 31 decembrie 2017, venituri mai mici de 1.000.000 euro“, susine deputatul liberal

Prin modificările introduse de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, limita maximă a veniturilor realizate la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent s-a majorat la 1.000.000 euro, pentru încadrarea unui operator economic la regimul fiscal al microintreprinderilor, cărora, din anul 2018, li se aplică regimul fiscal al impozitului pe cifra de afaceri.

Conform art. 25, alin (4), lit. i) din Codul fiscal, în cazul societăţilor comerciale plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor nu sunt deductibile cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat şi cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii.

Aşadar, în cazul acestor contribuabili, la stabilirea bazei impozabile asupra căreia se aplică cota de impozit pe veniturile microintreprinderii nu se mai iau în considerare cheltuielile efectuate cu sponsorizarea, iar numărul beneficiarilor potenţiali ai unor astfel de acţiuni va fi redus considerabil.

În condiţiile în care, obţinerea unei sponsorizări este, de cele mai multe ori, singura cale pentru realizarea unor activităţi non-profit, această formă de finanţare a entităţilor de tip ONG tinde să devină exclusiv apanajul companiilor cu cifre de afaceri considerabile, supuse regimului fiscal al impozitului pe profit, mai preocupate însă de îmbunătăţirea imaginii publice şi, implicit, de obţinerea unor beneficii economice directe şi imediate din aceste activităţi, decât de exercitarea misiunii de responsabilitate socială pe care fiecare agent economic ar trebui să şi-o asume.

Guvernul s-a sesizat, în cele din urmă, adoptând Ordonanța de urgență nr. 25/2018 prin completarea corespunzătoare a articolului 56 din Codul Fiscal, conform căreia doar microîntreprinderile care efectuează sponsorizări pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, pot scădea sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.

Această modificare legislativă nu rezolvă însă problema în ansamblul ei, rezumându-se doar la încadrarea ca deductibile a cheltuielilor efectuate de microintreprinderi cu sponsorizarea doar a anumitor entități nonprofit, şi anume a celor care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat.

Prin tratamentul oarecum discriminatoriu aplicat entităţilor nonprofit, accesul marii majorităţi a acestora la o importantă sursă de finanţare va fi, pe mai departe, îngrădit, ceea ce va conduce, în cele din urmă, la imposibilitatea desfăşurării activităţii.

În aceste circumstanţe, am apreciat că se impune modificarea şi completarea corespunzătoare a art. 56 din Codul Fiscal pentru extinderea deductibilităţii cheltuielilor microintreprinderilor cu sponsorizarea şi/sau mecenatul, precum şi cheltuielile privind bursele private, la nivelul oricăror organizaţii non-profit, adică orice asociaţii, fundaţii sau federaţii înfiinţate în România, potrivit legislaţiei în vigoare, care utilizează veniturile şi activele proprii pentru o activitate de interes general, comunitar sau non-patrimonial“, mai spune in inchierea comunicatului Gavrila Ghilea