Primaria Oradea avertizeaza. Atentie la modul in care faceti toaletarea de primavara a pomilor!
Stiri Oradea

Primaria Oradea avertizeaza. Atentie la modul in care faceti toaletarea de primavara a pomilor!

noriel.ro
Primăria Municipiului Oradea aduce la cunoștința cetățenilor și asociațiilor de proprietari că, în conformitate cu art. 5 (1) din HCL 725/2015 privind Regulamentul pentru activitățile de tăiere, transport și valorificare a lemnului rezultat din spațiile verzi publice din Municipiul Oradea, toate lucrările de tăiere și/sau intervenţiile de orice fel în coroana arborilor şi arbuştilor, se fac în condiţiile legii, după solicitarea și obţinerea autorizaţiei de tăiere, eliberată de către Primăria Municipiului Oradea și cu respectarea prevederilor autorizației de tăiere.

Solicitarea, respectiv obținerea autorizării lucrărilor de tăiere de arbori/arbuști și/sau pentru intervenții cu tăieri de orice fel în coroana arborilor se va realiza în condițiile conformării la următoarele prevederi:

  • – Cetățenii vor depune cererea pentru autorizarea lucrărilor la Centrul de Informații de la parterul Primăriei Oradea (formular tipizat care se găsește la sediul acesteia) și pe site-ul Primăriei Municipiului Oradea, precizând motivele pentru care solicită tăierea și/sau intervenții  cu  tăieri de orice fel în coroana arborilor.
  • – Solicitările cetăţenilor, atunci când aceştia fac parte dintr-o asociaţie de proprietari, privind propunerile de tăiere și/sau intervenții cu tăieri de orice fel în coroana arborilor în cvartalele de locuit se vor înainta Asociaţiilor de proprietari sau locatari din care fac parte, pentru avizare, urmând a fi transmise Primăriei Municipiului Oradea.

Toate solicitările de tăiere și/sau intervențiile cu tăieri de orice fel în coroana arborilor vor fi analizate de către Comisia consultativă privind lucrările de tăiere și intervenție în coroana arborilor și arbuștilor din Municipiul Oradea, urmând ca aceste lucrări să se execute după obținerea avizului favorabil.

decathlon.ro