Prefectura Bihor: Comunicat privind Reglementarea juridica a dreptului de proprietate din Legea fondului funciar
Comunicate de presa

Prefectura Bihor: Comunicat privind Reglementarea juridica a dreptului de proprietate din Legea fondului funciar

În atenția persoanelor care doresc să își reglementeze din punct de vedere juridic dreptul de proprietate cu privire la imobilele terenuri cooperativizate, terenuri din zone necooperativizate sau cele trecute în proprietatea Statului Român pe care le dețin in folosință.

Vă informăm că în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 679 din 6 august 2018, a fost publicată Legea nr. 231/2018, pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; astfel, de la data de 9 august 2018 sunt aplicabile noile modificări aduse acestei legi.

Dorim să vă atragem atenția asupra câtorva modificări importante și anume:

  1. La articolul 24, se introduce un nou alineat, alineatul 3, potrivit căruia:

      ”Terenurile situate în intravilanul localităţilor, aferente construcţiilor edificate de către fostele cooperative de producţie, fostele asociaţii economice intercooperatiste şi fostele cooperative de consum, se înscriu în proprietatea actualilor deţinători, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii (este necesară îndeplinirea tuturor celor patru condiții, nu doar a uneia, a două sau trei dintre condiții):

interlink.ro
  1. a) sunt deţinători de construcţii de la data dobândirii şi până la data solicitării înscrierii dreptului de proprietate;
  2. b) fac dovada că imobilul este înregistrat în registrul agricol şi a plăţii impozitelor şi taxelor în conformitate cu prevederile legale;
  3. c) pentru terenul aferent construcţiei nu a fost constituit sau reconstituit dreptul de proprietate;
  4. d) terenurile nu sunt în proprietatea publică sau privată a unităţilor.”
  5. La articolul 27, după alineatul (2^2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^3), cu următorul cuprins:

            „(2^3) În cazul terenurilor aferente locuinţei, care nu au fost cooperativizate, deţinătorii sau moştenitorii acestora pot solicita comisiei judeţene emiterea titlului de proprietate în condiţiile prezentei legi, astfel:

  1. a) dacă solicitanţii figurează în registrele agricole sau registrele cadastrale şi în evidenţele fiscale;
  2. b) dacă terenul este în proprietatea statului român şi persoanele solicitante au calitatea de proprietari ai construcţiilor de pe terenurile care fac obiectul prezentei legi;
  3. c) nu fac obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane.”
  4. 3. O reglementare deosebit de importantă adusă de Legea nr. 231/2018 este cea cu privire la instituirea unui termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a legii (9 august 2018), în care, persoanele fizice și juridice care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pot formula cereri în vederea constituirii/reconstituirii dreptului de proprietate. Cererile vor fi depuse la primăriile pe raza carora sunt situate terenurile

Orice alte cereri depuse după împlinirea termenului menționat mai sus vor fi respinse ca fiind lovite de tardivitate.          

Ne găsești și pe Google News