Prefectul Tiplea catre primarii din judet: Protejati, întrețineti și conservati monumentele și operele comemorative de război existente pe teritoriul județului Bihor
Prefectura Bihor

Prefectul Tiplea catre primarii din judet: Protejati, întrețineti și conservati monumentele și operele comemorative de război existente pe teritoriul județului Bihor

Instituția Prefectului a emis o circulară în atenția primăriilor de la nivelul județului Bihor, prin care aduce în atenția primăriilor atribuțiile acestora de protejare, întreținere și conservare a monumentelor (mausolee, osuare, cimitire și parcele de onoare, morminte comune și individuale) și operelor comemorative de război existente pe teritoriul județului.

Regimul juridic al mormintelor și operelor comemorative de război românești și străine de pe teritoriul național este reglementat prin prevederile Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război, cu modificările și completările ulterioare, și cele ale Hotărârii Guvernului nr.635/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și prin prevederilor acordurilor interguvernamentale bilaterale încheiate de România cu statele ai căror morți de război sunt înhumați pe teritoriul țării noastre.

Astfel, în conformitate cu legislația în vigoare:

  • – autoritățile administrației publice au obligația să asigure protejarea și punerea în valoare a mormintelor și operelor comemorative de război aflate în administrarea lor;
  • – modificarea sau strămutarea mormintelor ori a operelor comemorative de război se face cu avizul Oficiului Național pentru Cultul Eroilor;
  • – consiliile județene au atribuția de a ține evidența centralizată a mormintelor și operelor comemorative de război situate pe teritoriul județului, de a prevedea în proiectele bugetelor proprii resursele financiare necesare protejării mormintelor și operelor comemorative de război aflate în proprietatea unităților administrativ-teritoriale sau în administrația lor, de a colabora cu consiliile locale pentru protejarea mormintelor și operelor comemorative de război, precum și de a lua măsurile legale atunci când constată încălcări ale regimului juridic al mormintelor și operelor comemorative de război;
  • – consiliile locale ale comunelor și orașelor asigură protejarea mormintelor și operelor comemorative de război situate pe raza lor teritorială, prevăzându-și în bugete fondurile necesare în acest scop, respectiv iau măsurile legale atunci când constată încălcări ale regimului juridic al mormintelor și operelor comemorative de război;
  • – construirea, modificarea, restaurarea sau orice intervenție asupra operelor comemorative de război fără aprobările și avizele prevăzute de prezenta lege, respectiv eliberarea autorizațiilor de constituire sau de desființare ale mormintelor și operelor comemorative de război sau eliberarea autorizațiilor pentru lucrări în zonele de protecție ale mormintelor și operelor comemorative de război fără avizul Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, constituie contravenții la regimul mormintelor și operelor comemorative de război.

Pe raza județului Bihor se află în evidență la această dată un număr de 255 de monumente de război și 123 de locații cu morminte de război.

Ne găsiți și pe Google News