Si Prefectul Mihaiu se alatura oradenilor in lupta cu mirosul pestilential generat de Nutripork
Stiri Oradea

Si Prefectul Mihaiu se alatura oradenilor in lupta cu mirosul pestilential generat de Nutripork

În urma numeroaselor sesizări făcute de cetăţenii Municipiului Oradea cu privire la disconfortul olfactiv generat de activităţile de creştere intensivă a porcilor desfăşurate la Complexul Zootehnic Ioşia, aparţinând S.C. NUTRIPORK S.R.L., a unei petiţii online semnate de peste 4000 de cetăţeni () care solicită autorităţilor să intervină în situaţia creată şi să pună capăt mirosului pestilenţial care se simte în casele orădenilor din mai multe cartiere precum şi, ţinând cont de intensa mediatizare în publicaţiile locale a condiţiilor considerate prea permisive în care s-a acordat Autorizaţia Integrată de Mediu nr. 80 NV din 29.10.2007 de către ARPM Cluj Napoca, Instituţia Prefectului – judeţul Bihor s-a autosesizat în vederea soluţionării acestei situaţii.

Luând în considerare faptul că în luna februarie 2017 Comisia Europeană a emis Decizia de Punere în Aplicare nr. 302/2017 de stabilire a celor mai bune tehnici disponibile (BAT) în temeiul Directivei 75/2010 pentru creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor, precum şi ţinând cont de prevederile Legii 278/2013,

Prefectul judeţului Bihor, dl. Ioan Mihaiu a demarat o serie de întâlniri cu conducerea fiecărei instituţii implicate în procesul de autorizare, precum şi a instituţiilor competente în domeniu.

Mai mult, prin adresa 10303/24.10.2017, Instituţia Prefectului – judeţul Bihor a pus în vedere Agenţiei pentru Protecţia Mediului să se asigure de respectarea, în procedura de acordare a autorizaţiei, a prevederilor legale din legislaţia naţională şi europeană amintită mai sus, cu precădere a celor mai bune tehnici disponibile (Best Available Techniques – ataşate prezentului comunicat) din Decizia de Punere în Aplicare nr. 302/2017 a Directivei 75/2010, BAT-uri care prevăd în mod expres procedurile tehnice de gestionare a mirosurilor generate de activitatea de creştere intensivă a porcinelor.

În speranţa conformării la legislaţia naţională şi europeană din partea factorilor implicaţi, în vederea eliminării disconfortului semnalat de către cetăţeni, prefectul judeţului Bihor îşi arată întreg sprijinul şi interesul pentru soluţionarea acestei situaţii.

Ne găsiți și pe Google News