Penitenciarul Oradea ofera mana de lucru firmelor si persoanelor fizice interesate
Stiri Oradea

Penitenciarul Oradea ofera mana de lucru firmelor si persoanelor fizice interesate

Vă  facem cunoscut faptul că Penitenciarul Oradea pune la dispoziţie, în interiorul locului de deținere, în condiţii foarte avantajoase, forţă de muncă specială necalificată, pentru efectuarea unor activități de producție cum ar fi: producţie ambalaje de carton, mase plastice, componente electronice şi cabluri electrice, accesorii pentru autovehicule; manipulat materiale; coaserea manuală a încălţămintei şi ambalarea confecţiilor textile, etc.

Parteneriatul cu Penitenciarul Oradea,  prezintă numeroase avantaje care pot conduce la  optimizarea performanţelor afacerii dumneavoastră, sens în care amintim:

 • Scutirea de obligaţiile de plată la bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor de sănătate, fondul de şomaj;
 • Asigurarea unui număr constant de detinuti pe toată durata derulării contractului, ţinând cont de nevoile beneficiarului;
 • Continuitatea serviciilor prestate pe întreaga perioadă de derulare a lucrărilor;
 • Posibilitatea asigurării unor spaţii de producţie în interiorul penitenciarului;
 • Negocierea tarifelor în funcţie de complexitatea lucrărilor efectuate, durata contractului şi numărul de persoane private de libertate implicate;
 • Folosirea la muncă a detinutilor nu implică încheierea unor contracte cu acestia, ci doar încheierea unui contract de prestări servicii între beneficiar  şi directorul penitenciarului;
 • Posibilitatea întreruperii temporare a activităţii, la solicitarea dumneavoastră, din cauze obiective, fără ca aceasta să atragă cheltuieli suplimentare;
 • Siguranţă asupra materiilor prime, materialelor, uneltelor şi utilajelor folosite în procesul tehnologic, neexistând riscul sustragerii acestora;
 • Asigurarea pazei şi hrana  detinutilor de către administraţia penitenciarului, fără a implica costuri suplimentare din partea beneficiarului;
 • Posibilitatea supravegherii şi coordonării lucrărilor de către personalul propriu în colaborare cu reprezentanţii beneficiarului.
 • Activitatea se va desfășura în spaţiile instituției, beneficiarul suportând cheltuielile pe utilități (apa, energie electrica ) si chirie pentru spatiul folosit in functie de suprafata utilizata.

         Documente necesare încheierii contractului de prestări servicii cu administraţia locului de deţinere:

 1. Pentru persoane juridice:
 2. a) copie a certificatului de înregistrare şi a certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul teritorial;
 3. b) declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în nici una din situaţiile prevăzute la art. 180-181 din OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. c) dovada bonităţii financiare certificată prin ultimul bilanţ contabil sau achitarea unui avans lunar în procent de 40% din valoarea lunară a prestaţiei de servicii cu regularizarea acestuia lunară;
 5. d) declaraţie autentificată la notar, pe proprie răspundere, că nu are obligaţii de plată restante către unităţi subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

 

 1. Pentru persoane fizice:
 2. actul de identitate;
 3. achitarea în avans, a contravalorii estimate a serviciilor, în cazul în care perioada de derulare a contractului este mai mică de o lună. Pentru contractele ce urmează să se deruleze pe o perioadă mai mare de o lună, beneficiarul va achita în avans, în luna în curs, contravaloarea estimată a lucrărilor ce urmează a fi realizate în luna următoare.

În speranţa unei colaborări benefice, alăturat vă transmitem datele de contact ale instituţiei noastre:

 • – Adresa unităţii: Penitenciarul Oradea, strada Parcul Traian, numărul 3;
 • – Telefon: Fix: 0259/419881
 • – Fax: 0259/419884    
 • – e-mail: poradea@anp.gov.ro

Conducerea Penitenciarului Oradea îşi exprimă convingerea că, alături de sprijinul comunităţii locale şi cu implicarea acesteia, poate creşte nivelul şi eficienţa intervenţiei recuperative contribuind astfel la normalizarea relaţiilor sociale şi dezvoltarea continuă a comunităţii locale, bazată pe integrare pe piaţa muncii a tuturor categoriilor sociale în general şi a celor vulnerabile, în particular.                     

loading...