Parcurile industriale din judetul Bihor vor oferi 9.800 de locuri de muncă până în 2025
Stiri Oradea

Parcurile industriale din judetul Bihor vor oferi 9.800 de locuri de muncă până în 2025

La finele anului 2022, ADLO deține șase titluri de parc industrial, patru amplasamente situate în Oradea, pe Calea Borșului (136,32 ha) – Parcul Industrial Eurobusiness Oradea I, strada Ogorului (80,19 ha) – Parcul Industrial Eurobusiness Oradea II, strada Uzinelor – Parcul Industrial Eurobusiness Oradea III (17,8 ha) și strada Corneliu Baba – Parcul Industrial Eurobusiness Oradea IV (6,5 ha), respectiv două amplasamente situate în județul Bihor, Parcul Industrial Săcueni (5,03 ha) și Parcul Industrial Tileagd (9,22 ha).

Gradul de ocupare al parcelelor de către investitori este următorul:

Ø  Parcul Industrial Eurobusiness I – 100%;

Ø  Parcul Industrial Eurobusiness II – 75%;

Ø  Parcul Industrial Eurobusiness III – 81%;

Ø  Parcul Industrial Eurobusiness IV – 0%;

Ø  Parcul Industrial Tileagd – 68%;

Ø  Parcul Industrial Săcueni – 0%.

Pentru toate amplasamentele au fost finalizate și aprobate Planurile Urbanistice Zonale. În parcurile industriale Eurobusiness Oradea I, II și III sunt finalizate dotările cu utilități publice și căile de acces.

Pentru Parcul Industrial Eurobusiness IV a fost finalizat studiul de fezabilitate pentru dotarea cu utilități publice în vederea implementării, caietul de sarcini privind licitarea lucrărilor de proiectare și execuție s-a predat către Direcția de Management pentru Proiecte cu Finanțare Internațională spre licitație, ofertele depuse fiind în faza de evaluare.

Tot în anul 2022 s-au organizat 7 sesiuni de licitație pentru terenurile din parcurile industriale, în urma cărora au fost atribuite 7 parcele de teren în suprafață totală de 59.144 mp și au avut loc cinci proceduri de negociere directă cu patru companii române și o companie străină, ocupându-se trei parcele de teren în parcul industrial EBP I în suprafață totală de 159.236 mp., două parcele de teren în parcul industrial EBP II în suprafață totală de 16.500 mp., patru parcele de teren în parcul industrial EBP III în suprafață totală de 25.259 mp. și trei parcele de teren în parcul industrial Tileagd în suprafață totală de 36.447 mp. Valoarea totală a investițiilor atrase în parcurile industriale pe anul 2022 este de 160.180.000 euro, urmând a se ajunge la un număr total de 9.800 de locuri de muncă până în anul 2025.

Ne găsiți și pe Google News