În anul 2016, obiectivul general al instituției l-a constituit îmbunătăţirea performanţei operaţionale şi creşterea eficienţei şi eficacităţii instituţionale.             Obiectivele specifice au vizat: reducerea timpului de răspuns şi îmbunătăţirea sistemului…