Orădenii au depus deja 10 proiecte prin platforma online dedicată bugetării participative – 2022
Stiri Oradea

Orădenii au depus deja 10 proiecte prin platforma online dedicată bugetării participative – 2022

10 proiecte au fost depuse în cele două săptămâni de când s-a dat startul înscrierilor în programul de bugetarea participativă. Orădenii sunt așteptați până în 19 iunie să se implice activ în propunerea și selectarea viitoarelor proiecte ce au ca scop îmbunătățirea condițiilor de trai din cartierul lor.

Municipalitatea a reluat, anul acesta, programul de bugetare participativă, cu un nou regulament, fiind lansată şi platforma online unde se înregistrează viitoarele proiecte.

Dintre cele 10 proiecte depuse în primele două săptămâni amintim: stații de încărcare pentru mașinile electrice, reabilitare parc de joacă, sisteme de colectare subterană a deșeurilor menajere și selective, regenerare str. Gheorghe Doja etc.

Orădenii pot veni cu astfel de propuneri până pe data de 19 iunie. Bugetul total este de 1.500.000 lei, fiecare proiect putând să obțină o finanțare de la bugetul local de maximum 100.000 de lei, inclusiv TVA. Depunerea se face doar prin platforma online dedicată bugetării participative (activ.oradea.ro), de către persoane înregistrate cu cont de utilizator, un cetățean putând depune oricâte proiecte dorește.

Selecția se va face în funcție de numărul de voturi obținute prin platforma online și la întâlnirile publice, până la epuizarea sumei. La campanie pot participa persoanele fizice care au domiciliul, reşedinţa, lucrează sau învață în Oradea şi care au împlinit vârsta de cel puţin 16 ani.

Pentru a fi validate în cadrul procesului de bugetare participativă, proiectele trebuie să fie de competența Primăriei Oradea, să nu contravină reglementărilor regulamentului aprobat sau a altor prevederi legale în vigoare şi să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

 1. să fie de interes local și să nu realizeze activităţi cu scop comercial, publicitar, de natură politică sau etnică;
 2. să fie sau să poată fi asimilate unei investiţii aflate în competenţa Primăriei Oradea şi care vizează un spaţiu public, deschis, aflat în proprietatea municipalității, la care există acces neîngrădit al cetățenilor (nu sunt eligibile proiecte care propun dotări/amenajări în incinta clădirilor administrate de instituții publice);
 3. să se refere doar la lucrări publice constând în dotări, modernizări, reparații ale bunurilor proprietate publică a municipiului;
 4. să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale municipalităţii aflate în derulare;
 5. să fie delimitate zonal;
 6. să se încadreze în bugetul maxim alocat unui proiect;
 7. să se încadreze în domeniile prevăzute în Regulament;

Bugetarea participativă organizată în Municipiul Oradea în cursul anului 2022 cuprinde următoarele etape:

 1. Înregistrarea pe platformă: înregistrarea se face pe platforma online activ.oradea.ro, fiind obligatorie pentru a putea trimite propuneri de proiecte.
 2. Depunerea proiectelor: fiecare cetățean poate formula una sau mai multe propuneri de proiecte prin intermediul platformei activ.oradea.ro.Valoarea maximă a bugetului estimat pentru fiecare proiect este de 100.000 lei (inclusiv TVA).
 3. Analiza tehnică și legală a proiectelor: propunerile de proiecte vor face obiectul unei analize tehnice şi legale ce va fi realizată de către o comisie constituită la nivelul Primăriei Oradea. Comisia analizează conformitatea proiectelor iniţiate cu prevederile prezentului Regulament, cu alte prevederi legale în vigoare precum şi impactul /viabilitatea/fezabilitatea tehnică a acestora. În cazul în care comisia consideră necesar, poate invita iniţiatorul proiectului pentru informații suplimentare în ceea ce privește proiectul propus. Comisia își rezervă dreptul de a ajusta proiectele. Pot exista propuneri care necesită ajustări tehnice şi estimarea mai eficientă a costurilor din partea municipalităţii, pentru a putea fi asumate/ supuse votului şi ulterior implementate.
 4. Votul cetățenilor: vor fi două etape de vot – online (prin intermediul acestei platforme) și la întâlnirile organizate în cartiere și companii din Oradea.

O persoană poate vota atât online, cât și la întâlnirile organizate, de fiecare dată un singur proiect din cadrul listei cuprinzând toate proiectele înscrise.

Pentru a vota online, cetățenii trebuie să se înregistreze pe platformă sau să se autentifice cu contul de Facebook.

 1. Întâlnirile publice și selecția finală proiectelor: Selecția finală a proiectelor se va realiza după dezbaterea în cadrul întâlnirilor publice cu cetățenii din cartierele orașului, prin cumularea voturilor online și a voturilor exprimat în cadrul întâlnirilor publice. Proiectele vor fi ierarhizate în funcție de numărul de voturi.

Calendarul propus este următorul:

 • 02.05.2022 – 19.06.2022 – Depunerea de proiecte;
 • 20.06.2022 – 03.07.2022 – Verificarea și validarea proiectelor depuse;
 • 04.07.2022 – 04.09.2022 – Votarea online;
 • 05.09.2022 – 25.09.2022 – Întâlniri publice și votarea proiectelor.

Informații suplimentare cu privire la procesul de bugetare participativă puteți afla prin:

platformă on-line: activ.oradea.ro;

email : bugetareparticipativa@oradea.ro;

telefon: 0259.437.000 interior 248

Ne găsiți și pe Google News