Masterplanul pentru regenerarea urbană a cartierului Nufărul 1 va sta la baza unui proiect în premieră pentru Oradea
Stiri Oradea

Masterplanul pentru regenerarea urbană a cartierului Nufărul 1 va sta la baza unui proiect în premieră pentru Oradea

Masterplanul Programului de Regenerare Urbană (PRU) Nufărul 1 aprobat azi, în ședința Consiliului Local, va sta la baza unui amplu proces de regenerare urbană a cartierului Nufărul 1. Este vorba despre un proiect în premieră pentru Oradea, pentru care se vor accesa fonduri nerambursabile prin Programul Regional Nord-Vest 2021 – 2027.

Masterplanul va sta la baza studiului de fezabilitate ce va fi realizat ulterior, pentru implementarea acestui proiect. Suprafața totală a terenului studiat este de 39,18 hectare.

O etapă cuprinsă în procedura de realizare a masterplanului a fost consultarea publică a cetățenilor, realizată în perioada 30 martie – 24 aprilie 2023. Astfel, 185 de cetățeni au formulat răspunsuri la chestionarul postat pe site-ul Primăriei Oradea, spunându-și opinia despre stadiul actual al cartierului și despre necesitățile de dezvoltare ale acestuia.

Spațiul urban va fi reabilitat şi refuncționalizat

Regenerarea urbană a cartierului Nufărul 1 cuprinde zona delimitată de străzile Constantin Noica (Nord), Nufărului (Vest), Morii (Sud) și Bumbacului (Est) și are ca obiectiv creșterea calității locuirii la nivel urban prin reabilitarea şi refuncționalizarea spațiului rezidențial.

Se urmărește revitalizarea zonei urbane, prin îmbunătățirea condițiilor de locuire în cartier, amenajarea și înfrumusețarea spațiului public (piețe, parcuri, scuaruri, mobilier urban) și modernizarea infrastructurii urbane (rețele de apă, gaz și electricitate, drumuri și rețele de transport în comun).

Rolul masterplanului este acela de a însuma și sintetiza o serie de concepte contemporane ce privesc confortul urban din cartierul Nufarul 1 și de a recomanda o serie de acțiuni în scopul îmbunătățirii calității vieții în cadrul ansamblului de locuit construit în intervalul anilor 1960-1989.

Ce au spus cetățenii

În urma analizei răspunsurilor formulate de către orădenii care au participat la consultarea publică, s-a putut constatat faptul că soluțiile oferite prin masterplanul PRU Nufărul 1 vin în întâmpinarea tuturor nevoilor identificate de către cetățeni, în cadrul etapei de consultare publică.

Problema locurilor de parcare reprezintă o preocupare primordială a cetățenilor care au răspuns în cadrul chestionarului. Alte domenii de interes formulate în cadrul consultării publice se referă la starea spațiilor verzi și pietonale, starea drumurilor și a trotuarelor, precum și problema gestionării deșeurilor.

De asemenea, cetățenii și-au exprimat interesul pentru realizarea unor trasee de biciclete și înființarea de noi locuri de joacă, precum și nevoia dezvoltării rețelei de iluminat public cu becuri LED – toate aceste aspecte fiind avute în vedere în cadrul masterplanului ce va sta la baza realizării proiectului de regenerare urbană ce va transforma cartierul Nufărul 1 într-un cartier model, reper pentru regenerarea urbană din Oradea și nu numai.

Situația actuală din cartier

Cartierul Nufărul 1 s-a format pe terenul ocupat de satul Seleuș, localitate suburbană a Oradiei, alipit orașului în 1950, odată cu reorganizarea administrativ-teritorială a acestuia.

Numărul total de apartamente în cadrul ansamblului de locuire este în prezent de 5.657, cu 16.971 utilizatori (o medie de 3 locuitori/apartament). Azi, numărul parcajelor amenajate este de 1.529 de locuri, situația din teren demonstrând un deficit de locuri de parcare.

Printre disfuncționalitățile identificate se numără: zone verzi afectate de parcarea repetată a autoturismelor, boxe de garaje metalice care dau un aspect urban degradat, obstrucționarea traficului pietonal/auto prin parcarea în cadrul profilelor aleilor de circulație auto și pietonală, zone de trotuare degradate sau zone fără trotuare, probleme pe zona de iluminat public etc.

Principii de dezvoltare și intervenții punctuale propuse

Principiile de dezvoltare urbană propuse pentru cartierul Nufărul 1, pe baza cărora se vor face propunerile de intervenții punctuale sunt:

  1. Dezvoltarea/restructurarea spațiului verde existent pentru a oferi spații adecvate tuturor vârstelor, mobilate cu vegetație, mobilier urban favorabil activității.
  2. Dezvoltarea/restructurarea traseelor auto/pietonale, încurajarea deplasării pietonale, asigurarea mobilității adecvate tuturor categoriilor de vârstă.
  3. Diversificarea activităților din interiorul cartierului pentru asigurarea unor spații de socializare, culturale, comerciale etc., în vederea acoperirii nevoilor locale raportat la tipologia cartierului.

Printre propunerile de intervenții punctuale enumerăm:

  • dezvoltarea unui centru de cartier;
  • dezvoltarea de spații de parcaje noi;
  • introducerea tuturor rețelelor aeriene în subteran;
  • reorganizarea tuturor profilelor stradale ale străzilor de legătură în interiorul cartierului și conectarea la arterele de importanță locală în curs de modernizare;
  • amenajarea de spații verzi;
  • dezvoltarea de spații publice pentru toate vârstele, cu preponderență spații verzi;
  • dezvoltarea/înlocuirea sistemului de iluminat public cu unul inteligent și economic de tip LED.

Ne găsiți și pe Google News