Mai aveti 10 zile pentru a depune proiecte cu bugetare participativa. Domenii şi criterii de eligibilitate
Informatii utile

Mai aveti 10 zile pentru a depune proiecte cu bugetare participativa. Domenii şi criterii de eligibilitate

chilipirul-zilei.ro/
La data de 11 decembrie 2017 a fost lansat portalul „Oradea – Bugetare participativă” activ.oradea.ro. Prin procesul de bugetare participativă, cetăţenii vor putea deveni parte activă în luarea unor decizii cu privire la viitoarele proiecte ale municipalităţii.

În perioada 11 decembrie 2017 – 21 ianuarie 2018, orădenii pot propune proiecte pentru îmbunătățirea cartierelor lor. Pentru fiecare dintre anii 2018 – 2019, vor fi selectate câte 10 proiecte care vor fi cuprinse în bugetul local și în lista celor 100 de obiective de investiții pentru sărbătorirea Centenarului Marii Uniri în Oradea.

Valoarea bugetului propus, începând cu anul bugetar 2018, în cadrul procesului de bugetare participativă este de 1.500.000 euro/an bugetar. Valoarea estimată pentru un proiect propus trebuie să se încadreze în suma maximă 200.000 euro, inclusiv TVA. Anual, prin bugetarea participativă se vor selecta 10 proiecte care vor fi cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pentru acel exercițiu bugetar.

Bugetul proiectului pentru anul acesta este de 1,5 milioane de euro, ceea ce nu este un buget mic. Dacă socotim bugetul normal de investiții al orașului de 15-16 milioane de euro, discutăm de 10% din bugetul de investiții al orașului„, a spus directorul Eduard Florea.

decathlon.ro

La această campanie pot participa persoane fizice care au domiciliul sau reşedinţa în Municipiul Oradea şi care au împlinit vârsta de cel puţin 18 ani. Depunerea proiectelor se poate realiza strict prin platforma online dedicată bugetării participative (activ.oradea.ro), de către persoane înregistrate cu cont de utilizator.

O comisie formată din directorul economic Eduard Florea, directorul tehnic Mircea Ghitea, directorul Direcției de Patrimoniu Lucian Popa şi Lucia Iacob din partea Arhitectului Șef, sub coordonarea viceprimarului Florin Birta, analizează proiectele depuse și le validează până în data de 2 februarie. După validare, proiectele intră la votul online iar apoi la votul pe cartiere.

,,Acesta este primul proces de bugetare participativă din Oradea, prin care cetățenii se pot implica în dezvoltarea orașului, propunând proiecte pentru înfrumusețarea cartierelor. Proiectele trebuie să îndeplinească criteriile de eligibilitate, respectiv să fie proiecte de investiții, să fie de interes public general și să se încadreze în suma de 200 000 euro. Pe această cale îi invităm în continuare pe cetăţeni să contribuie la realizarea de investiţii în oraş cu propriile idei, depuse pe site-ul activ.oradea.ro”, a declarat viceprimarul Florin Birta.

Regulamentul și criteriile de eligibilitate sunt postate pe site-ul activ.oradea.ro, unde se depun și proiectele.

Până în prezent au fost depuse 65 de proiecte pe toate domeniile disponibile pe site, majoritatea vizează cartierele Rogerius, Nufărul, Podgoria, Ioșia și mai puțin zona centrală. Proiectele sunt în curs de evaluare, dar cele care depășesc bugetul anunțat sau se corelează cu alte proiecte ale municipalității au fost respinse.

Domenii şi criterii de eligibilitate

Propunerile de proiecte trebuie să se încadreze într-unul din următoarele domenii, pentru obiective care sunt în administrarea Municipiului Oradea:

 1. Infrastructură stradală: alei, trotuare, scuaruri, zone pietonale
 2. Amenajare de spații verzi și locuri de joacă
 3. Mobilitate, accesibilitate şi siguranţa circulaţiei.
 4. Amenajare spaţii publice (mobilier urban, iluminat public etc.).
 5. Infrastructură culturală
 6. Infrastructură socială
 7. Infrastructură de sănătate
 8. Digitalizare

Pentru a fi validate în cadrul procesului de bugetare participativă proiectele trebuie să fie de competența Primăriei Municipiului Oradea, să nu contravină reglementărilor regulamentului aprobat sau altor prevederi legale în vigoare și să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

 1. să fie de interes local și să nu realizeze activităţi cu scop comercial, publicitar, de natură politică sau etnică;
 2. să fie sau să poată fi asimilate unei investiţii aflate în competenţa Primăriei Municipiului Oradea;
 3. să vizeze un spaţiu din domeniul public al Municipiului Oradea;
 4. să se refere doar la investiții publice constând în dotări, modernizări, reparații ale bunurilor proprietate publică a municipiului;
 5. să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale municipalităţii aflate în derulare;
 6. să fie delimitate zonal;
 7. să se încadreze în bugetul maxim alocat unui proiect;
 8. să se încadreze în domeniile prevăzute.
Etape şi calendarul propus

Bugetarea participativă organizată în Municipiul Oradea în cursul anului 2017-2018 cuprinde următoarele etape:

 1. Înregistrarea pe platformaon-line activ.oradea.ro
 2. Depunerea proiectelor– Un cetățean poate depune un singur proiect pentru fiecare domeniu, prin intermediul platformei activ.oradea.ro. Valoarea maximă a bugetului estimat pentru fiecare proiect este de 200.000 euro (inclusiv TVA).
 3. Analiza tehnică și legală a proiectelor,care va fi realizată de către o comisie constituită la nivelul Primăriei Municipiului Oradea. Comisia analizează conformitatea proiectelor iniţiate cu prevederile prezentului Regulament, cu alte prevederi legale în vigoare precum şi impactul/viabilitatea/fezabilitatea tehnică a acestora. Comisia își rezervă dreptul de a ajusta proiectele. Pot exista propuneri care necesită ajustări tehnice şi estimarea mai eficientă a costurilor din partea municipalităţii, pentru a putea fi asumate/supuse votului şi ulterior implementate.
 4. Votul cetățenilor,care va avea loc în două etape distincte: votul online (pondere 50%) și votul cu ocazia dezbaterii publice la nivel de cartier (pondere 50%).
 5. Dezbaterea publică și selecția finală a proiectelor

Selecția finală a proiectelor se va realiza după dezbaterea în cadrul întâlnirilor publice cu cetățenii din cartierele orașului. În cadrul întâlnirilor organizate la nivelul fiecărui cartier se vor prezenta primele 5 proiecte în funcție de numărul voturilor exprimate on-line, ocazie cu care participanții la dezbaterea publică își vor putea exprima prin vot direct opțiunea proprie.

Proiectele care obțin cel mai mare punctaj în urma votului online și a dezbaterii publice urmează să fie cuprinse în bugetul Primariei Municipiului Oradea pentru anul în curs.

Calendarul propus este următorul:

 • 11.12.2017 – Lansarea portalului.
 • 11.12.2017 – 21.01.2018 – Depunerea proiectelor.
 • 22.01.2018 – 02.02.2018 – Verificarea proiectelor depuse de către Primărie.
 • 05.02.2018 – 09.03.2018 – Promovarea proiectelor de către deponenți și votarea online.
 • 12.03.2018 – 04.04.2018 – Întâlniri organizate la nivelul fiecărui cartier și votarea off-line.
 • Luna aprilie 2018 – includerea în bugetul pe anul 2018 a proiectelor care au obținut cele mai multe voturi.

Platforma pentru bugetare participativă are o legătură directă de pe site-ul primăriei și a fost realizată de către firma Indeco Soft, pentru suma de 16 000 lei.

Prin procesul de bugetare participativă, municipalitatea are în vedere creşterea nivelului de dialog şi colaborare dintre cetăţeni şi administraţia publică locală, precum şi ajustarea politicilor publice la nevoile şi aşteptările cetăţenilor, pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii în municipiul Oradea.

Pentru informaţii suplimentare cu privire la procesul de bugetare participativă: