Licitatie pentru parcele de teren in Cartierul Tineretului din Oradea
Informatii utile

Licitatie pentru parcele de teren in Cartierul Tineretului din Oradea

Primăria Oradea, prin Direcţia Patrimoniu Imobiliar, organizează din nou licitație deschisă pentru concesionarea unor parcele de teren cu suprafaţa de 250 mp fiecare, situate în municipiul Oradea, zona Calea Clujului, în Cartierul Tineretului, în vederea construirii de locuinţe familiale.

Parcelele de teren concesionate se vor utiliza numai pentru construirea de locuinţe familiale. Prețul de pornire a licitației cu strigare este 3 lei/mp/an.

Participarea la procedura de licitaţie publică deschisă cu strigare este permisă persoanelor fizice care îndeplinesc următoarele condiţii:

interlink.ro
  1. au achitat taxa de participare la licitaţie;
  2. au achitat garanţia de participare la licitaţie;
  3. nu au datorii la bugetul local;
  4. nu au datorii la bugetul consolidat al statului şi
  5. au depus toate documentele solicitate prin prezentele instrucţiuni (mai jos).

Documentele de calificare solicitate vor fi depuse într-un plic închis, la sediul Primăriei municipiului Oradea, Piaţa Unirii nr. 1, Sala Ghişeelor, ghişeele 7-14, până cel târziu la data de 27 septembrie 2016, ora 10.00. După această dată nu se pot depune plicuri cu documente de calificare.

Ofertantul poate să participe la orice parcelă de teren supusă licitaţiei, dar trebuie să consemneze în cerere opţiunea pentru trei parcele, în ordinea preferinţelor.

Se pot adjudeca de către un ofertant maxim două parcele de teren, cu condiţia:

  • – să nu fi adjudecat în Sesiunea I nici o parcelă (ofertantul, soţul sau soţia);
  • – să adjudece o parcelă în Sesiunea a II-a dacă în Sesiunea I a adjudecat o parcelă (ofertantul, soţul sau soţia);
  • – să constituie 2 (două) garanţii de participare la licitaţie. 
  Ştirile InfoOradea sunt şi pe Facebook sau pe Google News