Lacul cu pâlnie Vida, de la Luncasprie, va fi protejat prin actiuni de decolmatare si reconstructie ecologica
Stiri Bihor

Lacul cu pâlnie Vida, de la Luncasprie, va fi protejat prin actiuni de decolmatare si reconstructie ecologica

Lansată în luna mai, procedura de atribuire pentru „Lucrări de reconstrucție ecologică a Lacului de acumulare Luncasprie” a ajuns în etapa de evaluare a ofertelor depuse.

Patru asocieri de firme sunt interesate de realizarea lucrărilor, respectiv: (1) Dumexim (leader) & Repcon, (2) Senera (leader), Tisoti Exim SRL și Citadina SRL, (3) Madlev Cons (leader), SC Campeador SRL, Ertugu Neoconstruct și Romwaclean Construct și (4) SC Global Industrial SRL (leader) și CML.RO SRL.

Prin aceste lucrări, lacul de acumulare Vida din Luncasprie (comuna Dobrești) va fi decolmatat, iar habitatul speciilor prioritare care viețuiesc aici va fi îmbunătățit. Practic, din cauza aluviunilor strânse de-a lungul anilor, în lac s-au depus cantități mari de pietre, nămol, resturi vegetale etc., care au dus la scăderea volumului apei în lac. Lucrările vor asigura protejarea, conservarea și refacerea habitatelor naturale și, totodată, necesarul de apă pentru gospodăriile din comuna Dobrești. În plus, volumul lacului se va mări ca urmare a lucrărilor.

Valoarea totală estimată a investiției este de 12.786.871,61 lei, fără TVA, iar termenul de realizare a investiției a fost stabilit la 5 luni.

Investiția se va realiza în cadrul unui proiect realizat în parteneriat cu Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP), cu finanțare din fonduri europene, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020.

În cadrul proiectului general, dar într-o licitație separată, se vor amenaja trei Centre de management, cercetare și educație ecologică și o Zonă de vizitare a biodiversității. Unul dintre aceste centre va fi amenajat la coada lacului Vida și va beneficia și de un loc de campare adecvat, unde vizitatorii Sitului Natura 2000 Defileul Crișului Repede – Pădurea Craiului vor putea poposi în condiții moderne, în aval de lacul Vida.

Celelalte două Centre de management, cercetare și educație ecologică vor fi amenajate la Vadu Crișului și la Șuncuiuș și vor dispune, pe lângă locuri de campare moderne, și de parcări corespunzătoare.

Obiectivul general al proiectului este Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii în situl Natura 2000 ROSCI0062 Defileul Crișului Repede – Pădurea Craiului, prin implementarea măsurilor active de conservare și a măsurilor specifice prevăzute în Planul de Management al sitului, urmărindu-se Menținerea și/sau îmbunătățirea stării de conservare favorabilă pentru minim 18 specii și 6 habitate de interes comunitar pe perioada implementării proiectului și încă cel puțin cinci ani de la finalizarea lui.

Proiectul se află în faza semnării contractului de finanțare, având o valoare de peste 40.000.000 milioane lei.

Ne găsiți și pe Google News