In Oradea se construieste! Un nou ansamblu rezidential va fi ridicat pe strada Mihai Viteazul, iar altul pe Dimitrie Cantemir
Stiri Oradea

In Oradea se construieste! Un nou ansamblu rezidential va fi ridicat pe strada Mihai Viteazul, iar altul pe Dimitrie Cantemir

Comisia Municipală de Urbanism și Amenajare a Teritoriului a analizat în ședința de săptămâna trecută noi propuneri privind construirea de locuințe colective în municipiul Oradea.

Aceste propuneri venite din partea investitorilor nu pot decât să ne bucure. Specialiștii noştri le analizează cu mare atenție pe fiecare în parte, pentru ca, în final, rezultatul pe care îl vom vedea în teren să fie cel mai bun. Este evident că prin realizarea acestui tip de investiții va crește fondul construit, creându-se noi locuințe, la standarde moderne. Astfel, se va îmbunătăți calitatea zonelor de locuit atât din punct de vedere funcțional, cât și estetic, acest gen de investiții conducând la diversificarea ofertei de locuire în municipiul nostru”, a precizat viceprimarul Arina Moș.

S.C Aido Groups Invest S.R.L a solicitat aviz de oportunitate pentru construirea de locuințe colective pe str. Dimitrie Cantemir (mai exact la intersecția străzilor D. Cantemir, Lugojului și Biruinței) și reabilitarea și refuncționalizarea clădirii P+3E, unde a funcționat un depozit de înghețată, aflat acum în paragină.

Suprafața vizată de acest proiect de regenerare urbană este de 2716 mp.

Având în vedere că se propune schimbarea zonei funcționale din zonă de locuințe cu regim mic de înălțime (lip) în zonă mixtă (M2), comisia a cerut ca înainte de emiterea avizului de oportunitate pentru Planul Urbanistic Zonal (PUZ) să fie parcursă în prealabil etapa I de consultare a populației, cu notificarea tuturor proprietarilor parcelelor cuprinse în cvartal. După parcurgerea acestei etape, urmează ca investitorul să solicite avizul de oportunitate bazat pe concluziile fazei de inițiere”, a precizat Radu Fortiș, arhitectul-șef al orașului.

Un alt investitor, S.C Alerab S.R.L a solicitat avizul Arhitectului Șef pentru întocmirea unui Planului Urbanistic Zonal (PUZ) în vederea construirii de locuințe colective S+P+2E+R (etaj retras)/M(mansardă) cu spații comerciale la parter, pe str. Mihai Viteazul nr. 6/A.

Investiția vizează o suprafață de 1.296 mp, aceasta fiind parcela care a generat PUZ-ul.

Documentația depusă studiază integral cvartalul delimitat de străzile: Kogălniceanu – M. Viteazul – Evreilor Deportați – str. 1848.

Studiul de cvartal este un masterplan care propune soluții de mobilare urbanistică în contextul posibilelor investiții din zonă.

Caracterul actual al amplasamentului este în concordanță cu propunerea solicitantului atât din punct de vedere funcțional, cât și din punct de vedere urbanistic. Potențialul de dezvoltare al zonei este confirmat de existența căilor de comunicație, de configurația topo-geografică a zonei și de echiparea edilitară.

Comisia municipală de urbanism a solicitat completări, apreciind însă studiul urbanistic prezentat de echipa de arhitecți care s-a ocupat de elaborarea PUZ-ului.

Potrivit arhitectului-șef Radu Fortiș, completările cerute se referă la asigurarea coerenței urbanistice pe frontul străzii Evreilor Deportați, prin propunerea unei construcții care să aibă o funcțiune completară locuirii.

Ne găsiți și pe Google News