Grupul energetic G1 din CET Oradea va fi înlocuit cu motoare termice pe gaze naturale și două cazane de apă fierbinte
Stiri Oradea

Grupul energetic G1 din CET Oradea va fi înlocuit cu motoare termice pe gaze naturale și două cazane de apă fierbinte

Viceprimarul Mircea Mălan a prezentat în conferinţa de presă de saptamana trecuta, detaliile unui proiect foarte important pentru sistemul de încălzire al orașului, proiect care a și fost aprobat  azi în ședința Consiliului Local.

Este vorba de proiectul prin care s-au actualizat indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate revizuit pentru investiția „Unitate de producție de cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului 1 existent”.

Acest bloc 1 este singurul care a rămas din vechea instalație termică a orașului.  La momentul de față, blocul este depășit fizic și moral, prin urmare se impune înlocuirea acestuia pentru a garanta furnizarea agentului termic către orădeni. Practic se vor achiziționa 4 motoare termice cu funcționare pe gaze naturale, cu capacitate electrică totală de 25 MW și două cazane de apă fierbinte cu capacitatea de 25 MW fiecare. De-a lungul timpului am avut multe pierderi în rețea, dar mare parte din ele au fost înlăturate prin investițiile pe care le-am făcut. Atunci când capacitatea de producție va fi în întregime reabilitată, se vor reduce semnificativ și pierderile în sistem”, a precizat viceprimarul Mircea Mălan.

Astfel, se va înlocui grupul energetic G1 din CET Oradea cu motoare termice pe gaze naturale cu funcționare în regim de cogenerare și două cazane de apă fierbinte. Această unitate de cogenerare de înaltă eficiență este o alternativă fezabilă care poate să asigure producția de energie utilă după scoaterea din funcțiune a Grupului de cogenerare existent, care se află la sfârșitul perioadei de viață.

După cum se știe, centrala electrică de termoficare CET Oradea a fost pusă în funcțiune din anul 1966, cazanul având peste 320.000 de ore de funcționare, iar turbina peste 310.000 ore de funcționare. Prin urmare, echipamentele blocului 1 prezintă o uzură avansată care nu mai asigură siguranță în exploatare.

Investiția va fi realizată în cadrul programului guvernamental „Termoficare”, implementat în perioada 2019 – 2027, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 53/2019. Finanțarea investiției se realizează din surse de la bugetul local și bugetul de stat. Cel puţin 15% vor fi asigurate din surse de la bugetul local și până la 85% de la bugetul de stat

Valoarea totală a investiției este de 167.781.838, 61 lei (cu TVA), iar investiția va fi eșalonată pe doi ani.

Durata de execuție a lucrărilor pe șantier este de 24  de luni.