Fitch Ratings: Oradea are „performanta financiară robustă”.
Economic

Fitch Ratings: Oradea are „performanta financiară robustă”.

evomag.ro
Fitch Ratings a stabilit ratingurile pentru creditele pe termen lung în valută şi monedă locală ale municipiului Oradea la ”BBB minus” (stabil), perspectiva asociată fiind stabilă, reflectand o performanta fiscala durabila a orasului, potrivit site-ului fitchratings.com

Afirmația reflectă viziunea neschimbată a lui Fitch conform căreia performanța fiscală robustă a orașului Oradea va permite orașului să mențină o performanță operațională solidă și rate de îndatorare puternice. Evaluările iau în considerare și planurile de investiții ale orașului, care ar putea necesita o datorie suplimentară în cursul anului 2018. Perspectiva stabilă reflectă opinia companiei Fitch conform căreia Oradea se va conforma limitelor sale legale de îndatorare și că rata de îndatorare va rămâne în conformitate cu ratingul „BBB” pe termen mediu.

Ratingurile reflectă performanța fiscală durabilă a orașului, ratele de acoperire a datoriilor și acoperirea datoriilor, precum și o creștere preconizată a datoriei pentru anul 2018. Evaluările iau în considerare și cadrul de reglementare favorabil pentru administrațiile locale din România, gestionarea sofisticată îmbunătățind infrastructura și colectarea  impozitelor, dar și o economie locală care asigură un nivel peste medie care contribuie la impozitele locale.

La sfârșitul anului 2017, soldul operațional al Oradiei a fost de 31,7% din veniturile din exploatare (2016: 33,7%), suficient pentru a acoperi dobânda plătită de peste 33 de ori. Având în vedere sarcina redusă a dobânzii, profilul datoriei de maturitate și serviciul de îndatorare corespunzător, marja actuală a fost de 30,7% (2016: 32,3%), suficientă pentru a finanța în prealabil 85,3% din investițiile realizate în 2017. După rambursarea datoriei si pentru ca nu a mai existat o datorie nouă, orașul a raportat un deficit general de 6,5%, care a fost acoperit de lichiditatea sa.

decathlon.ro

Bugetul de investiții preconizat la 333,3 milioane de lei capex în 2017, din care 209,3 milioane de lei a fost realizat la sfârșitul anului 2017. Potrivit administratie locale, restul investițiilor planificate vor fi mutate în 2018. „Ne așteptăm ca orașul să nu depășească bugetul de investiții de 226 milioane RON în 2018 și să mențină un excedent înainte de variația datoriilor de aproximativ 5%, în conformitate cu ratingul companiei Fitch.„, spun acestia

La sfârșitul anului 2017, datoria directă a Oradiei era de 275,5 milioane RON (la sfârșitul anului 2016: 358,7 milioane RON). Oradea a plătit în totalitate un împrumut de 26,35 milioane EUR și nu a mai fost creată o datorie nouă în 2017 datorită excedentelor mari și rezervelor de lichidități. „Ne așteptăm ca datoria orașului să rămână stabilă în cursul anului 2018. Cu toate acestea, pentru a-și asigura cea mai mare parte a nevoilor sale de finanțare a datoriei pe termen mediu, orașul trebuie să contracteze un nou împrumut pentru 35 de milioane de euro cu o perioadă de grație de patru ani.„, explica agentia de rating

Procentul datoriei directe la veniturile curente s-a îmbunătățit la 47,4% în 2017 (2016: 67,7%), iar rambursarea la 1,54 ani (de la 2,1 ani). Chiar dacă se ia în considerare întreaga sumă a datoriei noi contractate, dar care nu a fost încă contractată, datoria față de raportul veniturilor curente ar trebui să rămână sub 70%, iar rambursarea sub trei ani,

Serviciul de datorii, proiectat să medieze aproximativ 50 milioane RON în 2017-2019, este probabil să fie acoperit de 3-4 ori, de soldul operațional. Oradea nu are garanții restante, dar riscul provenit din companiile municipale a fost de 380,2 milioane lei în 2017. Majoritatea datoriilor (312,2 milioane lei) aparține Electrocentrale SA Oradea, fostul furnizor de energie termică aflat în prezent în lichidare. Această datorie este formată, în cea mai mare parte, din facturile neplătite către sistemul de încălzire furnizat de administrația centrală și în conformitate cu legislația românească, riscul este limitat la capitalul propriu (30,7 milioane RON).

Oradea funcționează într-un cadru de reglementare conservator, cu limite legale ale datoriei. Potrivit raportului Fitch, datoria va crește ușor în 2018, dar serviciul datoriei va rămâne sub limita legală (30% din media ultimelor trei ani a veniturilor proprii). Potrivit administratiei locale, acesta a fost de 27,44% în 2017 și va fi de 10,08% în 2018 (inclusiv noul contract de împrumut de 35 de milioane EUR). 

PIB-ul României a crescut cu 6,8% în termeni reali 2017, iar Fitch prognozează o creștere reală a PIB-ului de 3,8% în 2018 și de 3,3% în 2019-2020 pentru România. Acest lucru ar trebui să susțină transferurile orașului, în mare parte din TVA-ul redistribuit, care este colectat de guvernul central și transferat administratiilor locale.

Deoarece Oradea (196.367 de locuitori) beneficiază de proximitatea cu Ungaria și a faptului ca a înființat cu succes un parc industrial, orașul este atractiv pentru investitori. Extinderea parcului industrial a susținut în continuare investițiile străine și interne directe (285 de milioane de euro până în prezent) și a creat 6.250 noi locuri de muncă, sprijinind piața locală a forței de muncă. 

Fitch Ratings este una dintre cele mai importante agenții de rating din lume, alături de Moody’s și Standard & Poor’s.