Care sunt conditiile si valoarea ajutorului de incalzire dat de Primaria Oradea in iarna 2023-2024
Stiri Oradea

Care sunt conditiile si valoarea ajutorului de incalzire dat de Primaria Oradea in iarna 2023-2024

Începând cu data de  01.11.2023, Direcția de Asistență Socială Oradea va asigura distribuirea formularelor tipărite (cerere – declarație pe proprie răspundere) precum și preluarea documentelor necesare acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței, sezonul rece 2023 – 2024.

            Ajutorul pentru încălzirea locuinţei pentru perioada sezonului rece (01 noiembrie 2023 – 31 martie 2024) se acordă familiilor şi persoanelor singure, cetăţeni români sau străini cu domiciliul sau, după caz, reşedinţa în municipiul Oradea, în funcție de venitul net mediu lunar pe membru de familie, dar și în funcție de sistemul de încălzire a locuinței utilizat: energie termică, gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi (lemne) și/sau petrolieri.

      Cuantumul ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei se va raporta la valoarea de referință, în funcție de sistemul de încălzire și de venitul net pe membru de familie/persoană singură astfel:

Limite de venituri
(lei)

Cuantum ajutor

gaze naturale (lei)

Valoarea de referință 250 lei/lună

Cuantum ajutor energie electrică
(lei)

Valoarea de referință 500 lei/lună

Cuantum ajutor combustibili

solizi sau petrolieri (lei)

Valoarea de referință 320 lei/lună

Până la 200 lei (100%)

250

500

320

200,1 – 320 (90%)

225

450

288

320,1 – 440 (80%)

200

400

256

440,1 – 560 (70%)

175

350

224

560,1 – 680 (60%)

150

300

192

680,1 – 920 (50%)

125

250

160

920,1 – 1.040 (40%)

100

200

128

1.040,1 – 1.160 (30%)

75

150

96

1.160,1 – 1.280 (20%)

50

100

64

1.280,1 – 1.386 (10%) – pe membru de familie

25

50

32

1.280,1 – 2.053 (10%) – persoana singură

25

50

32

Valoarea de referință a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică se stabilește, lunar, în limita consumului mediu, în funcție de prețul local al energiei termice facturate populației. Ajutorul pentru energie termică calculat nu poate depăşi, pe toată perioada sezonului rece, valoarea de referință stabilită lunar de către primar.

 CONSUM MEDIU LUNAR DE ENERGIE TERMICĂ – ZONA TEMPERATĂ

Tip locuinţă/

consum lunar

Gcal

Ianuarie

Februarie

Martie

Noiembrie

Decembrie

1 cameră

0,91

0,76

0,67

0,75

0,82

2 camere

1,36

1,18

1,06

1,19

1,36

3 camere

1,76

1,55

 1,38

1,55

1,76

> 4 camere

2,45

2,07

1,92

2,15

2,45

LIMITELE DE VENITURI ŞI PROCENTUL DE COMPENSARE STABILIT PENTRU FAMILIILE SAU PERSOANELE SINGURE CARE UTILIZEAZĂ ENERGIE TERMICĂ PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI

Limite de venituri (lei)

Compensare energie termică

Până la 200 lei

100%

200,1 – 320

90%

320,1 – 440

80%

440,1 – 560

70%

560,1 – 680

60%

680,1 – 920

50%

920,1 – 1.040

40%

1.040,1 – 1.160

30%

1.160,1 – 1.280

20%
 

1.280,1 – 1.386 (10%) – pe membru de familie

10%

1.280,1 – 2.053 (10%) – persoana singură

10 %

Exemple:

Pentru o familie compusă din 3 persoane cu un venit net total de 2.775 lei și cu un venit net/persoană de 925 lei (2.775 : 3 = 925), care locuiește într-un apartament cu 2 camere, în condițiile în care prețul gigacaloriei este de 373,05 lei valoarea de referință calculată pe perioada sezonului rece se prezintă astfel:

 • Noiembrie: 373,05 (prețul Gcal) x 1,19 (consum mediu lunar pentru un apartament cu două camere) x 40% (procentul de compensare stabilit în funcție de venitul net/membru de familie) = 177,58 lei (valoarea de referință)
 • Decembrie: 373,05 x 1,36 x 40% = 202,94 lei
 • Ianuarie: 373,05 x 1,36 x 40% = 202,94 lei
 • Februarie: 373,05 x 1,18 x 40% = 176,08 lei
 • Martie: 373,05 x 1,06 x 40% = 158,18 lei

Pentru o persoană singură cu un venit net în cuantum de 2.000 lei care locuiește într-un apartament cu 3 camere în condițiile în care prețul gigacaloriei este de 373,05 valoarea de referință calculată pe perioada sezonului rece se prezintă astfel:

 • Noiembrie: 373,05 (preț Gcal) x 1,55 (consum mediu lunar pentru un apartament cu trei camere) x 10% (procentul de compensare stabilit în funcție de venitul net/membru de familie) = 57,83 lei (valoarea de referință)
 • Decembrie: 373,05 x 1,76 x 10% = 65,66 lei
 • Ianuarie: 373,05 x 1,76 x 10% = 65,66 lei
 • Februarie: 373,05 x 1,55 x 10% = 57,83 lei
 • Martie: 373,05 x 1,38 x 10% = 51,49 lei

 

Suplimentul pentru energie se acordă lunar (01 noiembrie 2023 – 31 octombrie 2024), inclusiv în perioada sezonului rece, în sumă fixă în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate, în cuantum de:

 1. 30 lei / lună pentru consumul de energie electric;
 2. 10 lei / lună pentru consumul de gaze naturale;
 3. 10 lei / lună pentru consumul de energie termică;
 4. 20 lei / lună pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri

și se acordă cu scopul de a acoperi integral sau o parte din cheltuielile cu: Iluminatul locuinței, susținerea facilităților de gătit și asigurarea apei calde în locuință și asigurarea continuității în alimentare a echipamentelor electrice de care depinde viața persoanelor, din motive de sănătate.

Valoarea ajutorului efectiv pentru încălzirea locuinței cu energie termică, gaze naturale sau energie electrică și a suplimentului pentru energie se regăsește în facturile emise de furnizori. Ajutorul pentru încălzirea locuinței și suplimentul pentru energie cu combustibili solizi și/sau petrolieri se achită pe bază de stat de plată.

Distribuirea formularelor tipărite (Cerere – declarație pe proprie răspundere), se va face la sediul Direcției de Asistență Socială Oradea – str. Primăriei, nr. 42 – Serviciul Relații cu Publicul și Evaluare Inițială, în următorul interval orar:

Luni – Miercuri 07:30 – 16:30

Joi  07:30 – 18:30

Vineri 07:30 – 16:00.

Pentru a veni în sprijinul cetățenilor, distribuirea formularelor se va face și la Centrele Sociale Multifuncționale Rogerius ll (str. Ep. Ioan Suciu nr.1, bl. ZP1), Ioșia II (Aleea Călinului, nr. 9) și Nufărul (str. Nufărului, nr. 47, bl. D111), de Luni până Vineri, în intervalul de funcționare a acestora.

 

De asemenea, formularele pot fi descărcate și de pe site-ul Direcției de Asistență Socială Oradea, accesând link-ul https://daso-oradea.ro/articles/acordare-ajutor-incalzire-si-supliment-pentru-energie-2023-2024.

Totodată, pe site-ul instituției, secțiunea Acte necesare și formulare on-line – Serviciul Social, pot fi obținute informații despre:

 • Cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinţei și a suplimentului pentru energie;
 • Actele necesare în vederea obţinerii ajutorului pentru încălzirea locuinţei și a suplimentului pentru energie;
 • Bunuri care exclud acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei și a suplimentului pentru energie.

Cererea însoțită de documentele doveditoare privind componența familiei și veniturile realizate de către membrii acesteia, precum și celelalte documente necesare se pot transmite către instituția noastră și on-line, pe adresa contact@daso-oradea.ro

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pentru întregul sezon rece 01.11.2023 – 31.03.2024 sau pentru o fracțiune din această perioadă în funcție de data depunerii documentației.

Consumatorii vulnerabili care îndeplinesc condițiile sunt așteptați să-și depună solicitările în vederea accesării ajutorului începând cu data de 01.11.2023  până cel târziu în data de 20.11.2023. Ajutorul și suplimentul se pot solicita și ulterior datei menționate mai sus, urmând ca dreptul să se stabilească conform prevederilor legale.

Consumatorii vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică, gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi și/sau petrolieri  beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este de până la 1.386 lei în cazul familiilor şi 2.053 lei în cazul persoanelor singure. Pentru acordarea suplimentului de energie solicitanții trebuie să îndeplinească aceleași condiții (privind veniturile și bunurile aflate în proprietate).

 

Titularii ajutoarelor pentru încălzire și a suplimentului pentru energie sunt obligați să comunice orice modificare intervenită în situația locativă, componența familiei și a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data de la care a intervenit modificarea. Comunicarea modificărilor se face prin depunerea unei noi Cereri și declarații pe propria răspundere însoțită de documentele doveditoare care justifică modificarea.

În atașamentul știrii regăsiți, cererea – declarația pe propria răspundere, cadrul legislativ, limitele de venituri și cuantumul lunar al ajutoarelor pentru încălzirea locuinței, condițiile de acordare și lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței.

 

Ne găsiți și pe Google News