Campanie de microcipare și sterilizare a câinilor, susținută și derulată de Primăria Oradea
Stiri Oradea

Campanie de microcipare și sterilizare a câinilor, susținută și derulată de Primăria Oradea

Primăria Oradea va subvenționa de la bugetul local un amplu program de microcipare și sterilizare a câinilor cu stăpân care aparțin rasei comune sau a metișilor acestora, aflați pe raza municipiului. Astăzi, 29 iunie, consilierii locali și-au dat girul pentru ca municipalitatea să suporte costurile legate de această acțiune, din bugetul local.

Programul de subvenționare a acțiunilor de microcipare ș sterilizare a câinilor cu stăpân care aparțin rasei comune sau a metișilor acestora aflați pe teritoriul Oradiei se va desfășura în două etape:

  • o etapă de microcipare, cu o durată de maximum 1 an de la data aprobării Programului, în Consiliul Local.
  • o etapă de sterilizare, care va dura 1 an de la data finalizării Etapei I.

Scopul Programului îl constituie reducerea numărului de câini fără stăpân, stoparea înmulțirii necontrolate a câinilor de rasă comună, prevenirea abandonului și pierderii acestora, facilitarea recuperării câinilor pierduți, promovarea deținerii responsabile a câinilor, reducerea apariției rabiei și a altor zoonoze, precum și reducerea riscurilor asupra sănătății locuitorilor din municipiul Oradea.

Toți deținătorii de câini, care vor beneficia în mod gratuit de prestarea serviciului de microcipare, vor fi programați de medicii veterinari care au încheiate contracte cu Municipiului Oradea pentru efectuarea serviciului de sterilizare gratuită a câinilor, în cursul Etapei a II-a din prezenta procedura.

În urma discuțiilor purtate, în cursul anului 2023, de către reprezentanții municipalității cu medicii veterinari de liberă practică din Oradea a rezultat că numărul estimativ de câini din municipiu, care aparțin rasei comune, este de 10.000 de câini, din care cca 75% sunt microcipați.

În cadrul primei etape se vor achiziționa serviciile de microcipare, vor fi derulate campanii de informare a populației privind modul de realizare a acestei proceduri (pliante, broșuri, acțiuni educative, clipuri), va fi demarată campania propriu-zisă de sterilizare, intervențiile fiind efectuate de către medici veterinari de liberă practică, organizați în condițiile legii și se vor desfășura campanii de conștientizare a populației deținătoare de câini care aparțin rasei comune sau a metișilor acestora, privind importanța efectuării sterilizării, în scopul pregătirii din timp a acestei acțiuni.

În etapa a II-a va avea loc acțiunea de microcipare a câinilor care aparțin rasei comune sau a metișilor acestora.

Prestarea serviciilor de sterilizare și microcipare a câinilor cu stăpân care aparțin rasei comune sau a metișilor acestora aflați pe raza municipiului Oradea va fi efectuată de către medici veterinari de liberă practică, organizați în condițiile legii, cu care se vor încheia contracte cu respectarea prevederilor legale.

Acțiunile de microcipare vor avea loc în cabinetele veterinare, la domiciliul deținătorilor, precum și ambulant, în spațiile publice stabilite împreună cu reprezentanții municipalității, având obligația de a consemna efectuarea operațiunii de microcipare în carnetele de sănătate și în Registrul de evidență a câinilor cu stăpân (RECS). La fel se va întâmpla și cu serviciile de sterilizare, cu mențiunea că, acestea din urmă vor fi efectuate doar în cabinetele veterinare, intervențiile fiind consemnate, de asemenea, în RECS.

Reamintim că, potrivit prevederilor art.13^2 din OUG nr.155/2001, „este obligatorie sterilizarea câinilor cu sau fără stăpân aparținând rasei comune, metișii acestora, excepție făcând exemplarele cu regim special prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență”.

Nerespectarea acestei prevederi constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Ne găsiți și pe Google News