Cadrele didactice din mai multe judete au participat, la Oradea, la un curs de formare continua a cadrelor didactice
Educatie

Cadrele didactice din mai multe judete au participat, la Oradea, la un curs de formare continua a cadrelor didactice

În perioada 30 august – 03 septembrie 2018, la Liceul Teoretic „Aurel Lazăr” Oradea, s-a desfășurat cursul de formare a formatorilor pentru susținerea programului de formare continuă a cadrelor didactice „Învățarea integrată – Pregătiți pentru Viață, Adolescență și Autocunoaștere. Aplicații practice pentru dirigenție și disciplinele opționale”. 

Aceste programe au fost aprobate ca discipline opționale prin OMEN nr. 5638/11.12.2017 și 5863/28.12.2017 în cadrul ariei curriculare Om și societate.

La programul de formare au participat peste 80 de cadre didactice din mai multe județe ale țării: Timiș, Cluj, Sălaj, Prahova, Buzău, Alba, Satu Mare, Municipiul București, Maramureș.

        S-au abordat aspecte legate de noile competențe ale elevilor ce implică și noi cerințe din partea cadrelor didactice. Au fost prezentate elemente de noutate privind învățarea și în special formarea dimensiunii atitudinale a competenței, precum și demersuri pedagogice actualizate privind proiectarea situațiilor de învățare în paradigmă constructivistă. A fost accentuată contribuția neuroștiințelor la revizuirea modelelor de proiectare didactică. Formatorii au fost instruiți cu privire la metodologia de formare, aspectele organizatorice și modalitățile de evaluare. Programul de formare a fost dinamic, complex și stimulativ, în cadrul său formabilii s-au familiarizat cu conținutul programelor, s-au cunoscut și s-au constituit ca un grup unitar de formatori ce vor activa la nivel local, regional și național.

        Disciplina opțional „Pregătiți pentru viață” se adresează claselor primare și de gimnaziu, iar disciplina „Adolescență și autocunoaștere” pentru clasele de liceu.

        Activitatea s-a desfășurat cu avizul Ministerul Educației Naționale, coordonată de Inspectoratul Școlar Județean Bihor și susținută de Consiliul Județean Bihor.

loading...