Au fost aprobate listele finale pentru locuințele ANL destinate medicilor rezidenți. Vezi tabelele cu lista celor care au primit o locuinta
Stiri Oradea

Au fost aprobate listele finale pentru locuințele ANL destinate medicilor rezidenți. Vezi tabelele cu lista celor care au primit o locuinta

În baza prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată și actualizată, respectiv Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin H.G. nr. 962/2001, actualizată, prin Hotărârea Consiliului Local nr. nr. 761/30.09.2021, modificată ulterior prin H.C.L. nr. 972/26.11.2021 s-a aprobat organizarea în perioada 01.11.2021 – 31.12.2021 a unei sesiuni de depunere a cererilor, însoțite de actele doveditoare, pentru solicitanţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii specialiștilor din sănătate în municipiul Oradea, în vederea stabilirii listei de priorități.

Comisia socială de analiză a solicitărilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, în mod exclusiv tinerilor specialiști din sănătate în municipiul Oradea, județul Bihor, având componența stabilită prin H.C.L. nr. 761 din 30.09.2021 şi Dispoziţia Primarului municipiului Oradea nr. 2185 din 18.11.2021, a analizat un număr de 21 de dosare, soluţionate astfel: din totalul de 21 de dosare, 2 dosare au fost respinse, motivat de faptul că nu s-au încadrat în criteriile stabilite prin H.C.L. nr. 862/2019, restul dosarelor fiind punctate conform tabelelor  de mai jos

Menționăm faptul că, în termen de 7 zile calendaristice de la data afişării prezentului anunţ la avizierul institutiei şi pe site-ul: www.oradea.ro, respectiv în perioada 28 ianuarie – 03 februarie inclusiv, persoanele nemulţumite au posibilitatea de a depune contestație. Contestațiile se depun la ghișeele 1 și 2 din Centrul de Relații cu Publicul (Piramidă) – Primăria municipiului Oradea.

După soluționarea contestațiilor, lista finală privind ordinea de prioritate în vederea repartizării unei locuințe pentru tineri, destinate închirierii specialiștilor din sănătate în municipiul Oradea, va fi supusă aprobării Consiliului Local al municipiului Oradea, urmând ca după aceasta dată să fie afișată la avizierul instituției şi pe site-ul: www.oradea.ro

interlink.ro

SOLICITĂRI LOCUINȚE CU 2 CAMERE

Nr. crt.

Nr. înregistrare cerere

Data inregistrare cerere

Nume și prenume solicitant

Punctaj obținut

Nr. cam. solicitant

1

501537

2021-11-25 15:19:29

ARDELEAN-GIURGIA ALEXANDRA

82

2

2

497450

2021-11-25 11:32:44

URSUT MARIA-BLANKA

63

2

3

459736

2021-12-11 14:17:57

BHUJOO DEEPAK SHARMA

63

2

4

544070

2021-12-30 13:01:25

LUCACIU OLIVIA-IOANA

63

2

SOLICITĂRI LOCUINȚE CU 1 CAMERĂ

Nr. crt.

Nr. Inregistrare cerere

Data inregistrare cerere

Nume și prenume solicitant

Punctaj obținut

Nr. cam. solicitant

1

532562

2021-12-20 15:14:53

ABRIHAN MIHAITA-SAMUEL

71

1

2

463104

2021-11-16 17:48:54

LORINCZ ALEXANDRA-CRISTINA

70

1

3

538205

2021-12-24 11:10:54

POPESCU GEORGE

70

1

4

446939

2021-11-03 17:14:12

SAV FLORINA-DANIELA

66

1

5

448136

2021-11-04 14:30:13

SIMIONESCU SIMONA

66

1

6

493544

2021-11-24 15:31:57

TURCUTIU ANCA-SILVIA

66

1

7

534701

2021-12-22 08:45:01

DUMITRACHE ANDREEA

66

1

8

532631

2021-12-20 15:42:31

GAVRILA IOANA-LUCIA

64

1

9

467602

2021-11-17 14:18:31

TALOS ANDREEA-IOANA

61

1

10

482331

2021-11-22 12:45:06

VARGA JOZSEF

61

1

11

501625

2021-11-25 16:22:46

VILCIUC TEODORA-ADELA

61

1

12

501627

2021-11-25 16:24:09

MOLDOVAN STEFAN-CRISTIAN

61

1

13

523923

2021-12-15 13:01:14

BADULESCU MADALINA-IOANA

61

1

14

482630

2021-11-22 13:55:28

BORSI NORA-BETTI

53

1

15

538296

2021-12-24 12:20:12

BRISC CATALINA-VIRGINIA

53

1

DOSARE RESPINSE

(Solicitanții care nu îndeplinesc condițiile de acces aprobate prin H.C.L. nr. 862/31.10.2019)

Nr. crt.

Nr. Inregistrare cerere

Data inregistrare cerere

Nume și prenume solicitant

Mod de soluționare dosar

Motivul respingerii

1

534018

2021-12-21 13:58:33

NOJE IONUT ADRIAN

RESPINS

Solicitantul nu are calitatea de ”tânăr specialist din sănătate”

2

541576

2021-12-28 16:32:19

TRIP ANDREI-SEBASTIAN

RESPINS

Neîndeplinirea criteriului nr. 3 de acces

Solicitantul nu desfășoară activitatea în mun. Oradea;

 

Ne găsești și pe Google News