Atentie la petarde si pocnitori. Ce prevede legislatia si ce ne recomanda ISU Crisana
Informatii utile

Atentie la petarde si pocnitori. Ce prevede legislatia si ce ne recomanda ISU Crisana

Utilizarea şi folosirea ilegală a produselor pe bază de amestecuri pirotehnice s-a soldat, nu de puţine ori,  cu incidente urmate de autoaccidentarea persoanelor care le-au folosit, dar şi cu rănirea celor aflate în raza de acţiune, victimele unor astfel de situaţii fiind atât adulţii, cât şi copiii.

Pentru prevenirea unor eventuale situaţii de urgenţă generate de folosirea acestor obiecte artizanale şi de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice, Inspecţia de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Crişana” al judeţului Bihor reaminteşte tuturor cetăţenilor obligativitatea respectării măsurilor şi reglementărilor specifice din domeniu.

 Actul normativ care reglementează regimul juridic pentru comercializarea şi folosirea obiectelor artizanale şi de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice îl constituie Legea nr. 126/1995, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede următoarele:

 • Articolele pirotehnice trebuie să aibă inscripţionate în limba română categoria din care fac parte, instrucţiunile de folosire, termenul de garanţie, precum şi pericolele care apar la păstrarea, depozitarea, manipularea sau folosirea lor;
 • Persoanele fizice sau juridice autorizate pot folosi articolele pirotehnice de divertisment numai cu luarea măsurilor de protejare a persoanelor, bunurilor materiale, animalelor şi a mediului;
 • Sunt interzise confecţionarea, deţinerea, comercializarea, importul, folosirea sau orice altă operaţiune cu materii explozive de către persoanele fizice sau juridice neautorizate;
 • Organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment din categoriile 3 şi 4 este permisă numai în condiţiile în care există acordul primăriei, al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean sau, după caz, al municipiului Bucureşti şi avizul inspectoratului judeţean de poliţie.

Potrivit actului normativ mai sus menţionat, constituie infracţiune şi se pedepsesc cu închisoare următoarele fapte:

 • Producerea, experimentarea, prelucrarea, deţinerea, transportul, folosirea sau orice altă operaţiune cu materii explozive, efectuată fără drept;
 • Orice operaţiune cu articole pirotehnice, efectuată fără drept;
 • Comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 şi P1 către persoanele cu vârsta sub limita prevăzută de lege, precum şi comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni;

În legislaţia naţională este reglementat modul de folosire a articolelor pirotehnice şi se interzice utilizarea acestora în următoarele situaţii:

 1. a) între orele 24,00 şi 6,00, cu excepţia perioadelor autorizate, precum şi a evenimentelor de interes local, naţional sau internaţional, în baza aprobării autorităţilor locale;
 2. b) la o distanţă mai mică de 50 m de construcţiile de locuinţe cu până la 4 niveluri şi la mai puţin de 100 m faţă de cele cu peste 4 niveluri;
 3. c) la o distanţă mai mică de 500 m de instalaţiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare şi livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalaţiile de gaze;
 4. d) la o distanţă mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice şi petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie;
 5. e) în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanşe sau căderi de pietre;
 6. f) pe drumurile publice deschise circulaţiei rutiere, pe aleile pietonale şi în spaţii deschise cu aglomerări de persoane;
 7. g) la o distanţă mai mică de 500 m de păduri.

Nerespectarea acestor reguli constituie contravenţie si se sancţionează cu amendă contravenţională de la 3.000 la 6.000 de lei

Reamintim că, prin modificările aduse legislaţiei in domeniu prin Legea nr. 406 din 2006, s-a interzis comercializarea către persoanele fizice a obiectelor artizanale şi de distracţie pe baza de amestecuri pirotehnice din clasele II – IV, T.1, T.2.

Persoanele fizice interesate să organizeze jocuri de artificii, pot apela la societăţile comerciale autorizate în folosirea produselor pirotehnice din clasa II-IV, T1 si T2.

Obiectele artizanale şi de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice care pot fi comercializate de către persoanele juridice autorizate către populaţie, trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în Secţiunea a II-a, art. 5, din Hotărârea Guvernului 536/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind operaţiile cu materii explozive, iar în aceasta sunt incluse numai obiectele pirotehnice de distracţie foarte mici, de tipul artificiilor incluse în clasa I (de exemplu: steluţe, lumânări scânteietoare, jerbe cu scântei, minifacle, minisori, inele de foc, sateliţi, etc.).  

Având în vedere caracteristicile materialelor explozive şi riscul pe care îl implică utilizarea acestora, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” al judeţului Bihor recomandă cetăţenilor:

 • să supravegheze cu atenţie copiii, deoarece aceştia pot fi expuşi incidentelor survenite în urma folosirii necorespunzătoare a amestecurilor pirotehnice;
 • să respecte condiţiile esenţiale de securitate pentru utilizarea în siguranţă a amestecurilor pirotehnice;
 • să studieze cu atenţie instrucţiunile şi măsurile de securitate indicate pe ambalaj şi să nu utilizeze produsele pirotehnice care prezintă defecte;
 • să nu le utilizeze în apropierea persoanelor sau animalelor pentru a evita accidentarea acestora, respectiv în locurile în care există materiale combustibile pentru a preveni producerea unor incendii.
loading...