Ai un proiect pentru cartierul tau? Primaria Oradea lanseaza o nouă sesiune a programului de bugetare participativă
Stiri Oradea

Ai un proiect pentru cartierul tau? Primaria Oradea lanseaza o nouă sesiune a programului de bugetare participativă

Începe o nouă sesiune a programului de bugetare participativă prin intermediul căruia orădenii se pot implica active în procesul de luare a deciziilor în ceea ce privește viitoarele proiecte ale municipalității pentru anul 2023-2024. Astfel, în perioada 17 iulie – 3 septembrie 2023, cetățenii municipiului pot propune proiecte pentru îmbunătățirea cartierul lor.

Bugetul total este de 1.500.000 lei, iar fiecare proiect poate să obțină o finanțare de la bugetul local de maximum 100.000 de lei, inclusiv TVA. Selecția proiectelor se va face în funcție de numărul de voturi obținute prin platforma online și la întâlnirile publice, până la epuizarea sumei

Pot participa la această campanie persoanele fizice care au domiciliul, reşedinţa, lucrează sau învață în Oradea în Municipiul Oradea şi care au împlinit vârsta de cel puţin 16 ani.

Depunerea proiectelor se poate realiza strict prin platforma on-line dedicată bugetării participative (activ.oradea.ro), de către persoane înregistrate cu cont de utilizator, un cetățean putând depune oricâte proiecte dorește, în oricare dintre domenii precizate.

Pentru a fi validate în cadrul procesului de bugetare participativă proiectele trebuie să fie de competența Primăriei Municipiului Oradea, să nu contravină reglementărilor regulamentului aprobat sau a altor prevederi legale în vigoare si să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

 1. să fie de interes local și să nu realizeze activităţi cu scop comercial, publicitar, de natură politică sau etnică;
 2. să fie sau să poată fi asimilate unei investiţii aflate în competenţa Primăriei Municipiului Oradea şi care vizează un spaţiu public, deschis, aflat în proprietatea Municipiului Oradea, la care există acces neîngrădit al cetățeniilor (nu sunt eligibile proiecte care propun dotări/amenajări în incinta clădirilor administrate de instituții publice);
 3. să se refere doar la lucrări publice constând în dotări, modernizări, reparații ale bunurilor proprietate publică a municipiului;
 4. să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale municipalităţii aflate în derulare;
 5. să fie delimitate zonal;
 6. să se încadreze în bugetul maxim alocat unui proiect;
 7. să se încadreze în domeniile prevazute în Regulament;

Bugetarea participativă organizată în Municipiul Oradea in cursul anului 2017 cuprinde urmatoarele etape:

 1. Înregistrarea pe platformă: înregistrarea se face pe platforma online activ.oradea.ro, fiind obligatorie pentru a putea trimite propuneri de proiecte.
 2. Depunerea proiectelor: fiecare cetățean poate formula una sau mai multe propuneri de proiecte prin intermediul platformei activ.oradea.ro. Valoarea maximă a bugetului estimat pentru fiecare proiect este de 100.000 lei (inclusiv TVA).
 3. Analiza tehnică și legală a proiectelor: propunerile de proiecte vor face obiectul unei analize tehnice şi legale ce va fi realizată de către o comisie constituită la nivelul Primăriei Municipiului Oradea. Comisia analizează conformitatea proiectelor iniţiate cu prevederile prezentului Regulament, cu alte prevederi legale în vigoare precum şi impactul /viabilitatea/fezabilitatea tehnica a acestora. În cazul în care comisia consideră necesar, poate invita iniţiatorul proiectului pentru informatii suplimentare în ceea ce priveste proiectul propus. Comisia isi rezerva dreptul de a ajusta proiectele. Pot exista propuneri care necesită ajustări tehnice şi estimarea mai eficienta a costurilor din partea municipalităţii, pentru a putea fi asumate/ supuse votului şi ulterior implementate.
 4. Votul cetățenilor: Vor fi 2 (două) etape de vot: online (prin intermediul acestei platforme) și la întâlnirile organizate în cartiere și companii din Oradea.

O persoană poate vota atât online, cât și la întâlnirile organizate, de fiecare dată un singur proiect din cadrul listei cuprinzând toate proiectele înscrise. Pentru a vota online, cetățenii trebuie să se înregistreze pe platformă sau să se autentifice cu contul de Facebook.

 1. Întâlnirile publice și selecția finală proiectelor

Selecția finală a proiectelor se va realiza după dezbaterea în cadrul întâlnirilor publice cu cetățenii din cartierele orașului.

Selecția finală va fi realizată prin cumularea voturilor online și a voturilor exprimat in cadrul intâlnirilor publice. Proiectele vor fi ierarhizate în funcție de numărul de voturi.

Calendarul propus este urmatorul:

 • 14.07.2023 – Lansarea portalului;
 • 17.07.2023 – 03.09.2023 – Depunerea de proiecte;
 • 04.09.2023 – 17.09.2023 – Verificarea și validarea proiectelor depuse;
 • 18.09.2023 – 29.10.2023 – Votarea on-line;
 • 07.11.2022 – 27.11.2023 – Întâlniri publice și votarea proiectelor.

Informatii suplimentare cu privire la procesul de bugetare participativa puteți afla prin:

Ne găsiți și pe Google News