A fost data publicitatii lista cu repartizarea locuintelor ANL 2018 in Oradea. Esti pe lista?
Informatii utile

A fost data publicitatii lista cu repartizarea locuintelor ANL 2018 in Oradea. Esti pe lista?

noriel.ro
În baza prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată și actualizată, respectiv a Hotărârii Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 863/26.10.2017 s-a aprobat organizarea în perioada 01 noiembrie 2017 – 29 decembrie 2017 a unei sesiuni de depunere a cererilor, însoțite de actele doveditoare, pentru solicitanţii de locuinţe construite din fonduri ANL în municipiul Oradea, în vederea stabilirii listei de priorități.

Comisia socială de analiză a solicitărilor de locuințe sociale și de locuințe pentru tineri construite din fondurile ANL aflate în administrarea Direcției Patrimoniu Imobiliar, având componența stabilită prin HCL nr. 536 din 22.06.2017, a analizat dosarele depuse. Astfel, conform Procesului Verbal nr. 49385/19.02.2018, din totalul de 211 de dosare depuse în perioada 01 noiembrie 2017 – 29 decembrie 2017:

  • 17 dosare au fost respinse, motivat de faptul că nu s-au încadrat în criteriile legale de acces la o locuință pentru tineri, construită din fonduri ANL
  • 2 dosare au fost soluționate prin HCL nr. 42/2018,
  • 1 dosar a fost soluționat prin HCL nr. 168/2018,
  • 191 dosare fiind punctate conform criteriilor stabilite prin HCL nr. 863/26.10.2017

În termen de 7 zile calendaristice de la data afişării prezentului anunţ la avizierul institutiei Primăriei Oradea şi pe site-ul www.oradea.ro, respectiv în perioada 02 martie – 8 martie 2018, persoanele nemulţumite au posibilitatea de a depune contestație. Contestaţiile se depun la ghișeele 1 și 2 din Centrul de Relaţii cu Publicul (Piramidă) – Primăria Municipiului Oradea.

După soluționarea contestațiilor, lista finală privind ordinea de prioritate în vederea repartizării unei locuințe pentru tineri construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, în municipiul Oradea, va fi supusă aprobării Consiliului Local al municipiului Oradea, urmând să fie afișată la avizierul instituției şi pe site-ul www.oradea.ro

decathlon.ro

Repartizarea locuințelor pentru tineri construite prin agenția națională pentru locuințe în municipiul Oradea: