La sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Oradea a avut loc, azi, întâlnirea anuală cu furnizorii privaţi de servicii sociale, în vederea elaborării Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate…

În perioada 17-19 septembrie, orașul Lugoj se va constitui într-un important reper contemporan, o adevărată axă în istoriografia românească și europeană, prin organizarea primei ediții a unei selecte manifestări științifice…