Pentru identificarea proprietarilor sau deținătorilor legali ai vehiculelor pentru care agentul constatator din cadrul Primăriei municipiului Oradea – Poliția Locală Oradea a întocmit proces verbal de constatare și somație care…

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii că în vederea facturării consumurilor de apă rece pentru luna iulie – august, citirea contoarelor de branşament se va face între…

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0