1,2% –  rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM  Bihor în luna iunie 2023
Stiri Oradea

1,2% – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Bihor în luna iunie 2023

La sfârșitul lunii iunie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor erau înregistrați 2.800 șomeri (din care 1.556 femei), rata șomajului fiind de 1,2%.

Comparativ cu luna precedentă, rata șomajului a fost de 1,2 %, în această lună acest indicator a fost egal cu luna precedentă. Din totalul de 2.800 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Bihor, 1.132 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 1.668 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.052  șomeri provin din mediul rural și 748 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Șomerii cu studii primare  au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Bihor (30%) , urmat de cei cu studii gimnaziale (25,3%), iar 2% au absolvit studiile postliceale. Șomerii cu studii liceale reprezintă 20% din totalul șomerilor înregistrați, cei cu studii profesionale 13,7% iar cei cu studii superioare reprezintă 9% .

          Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 17% persoane foarte greu ocupabile, 34% greu ocupabile, 42% mediu ocupabile, iar 7% sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul jueţului Bihor sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Bihor la adresa www. anofm.ro.

Ne găsiți și pe Google News