114 milioane de euro pentru reabilitarea si modernizarea Barajului Lesu si a altor 5 baraje
Stiri Bihor

114 milioane de euro pentru reabilitarea si modernizarea Barajului Lesu si a altor 5 baraje

Administrația Bazinală de Apă Crișuri a avizat în cadrul Comisiei Tehnico-Economice (CTE) proiectele de reabilitare și modernizare pentru barajele aflate în zonele prioritare pentru prevenirea inundațiilor.

Prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), ABA Crișuri a obținut o finanțare în cuantum de 114 milioane euro pentru îmbunătățirea condițiile de funcționare în siguranță a barajelor: Leșu, Sălard, Tămașda (județul Bihor), Chigher, Șicula și Zerindu Mic (județul Arad).

”Contractul de finanțare PNRR a fost semnat la finele anului trecut. De atunci și până în prezent s-au parcurs toate etapele necesare avizărilor, atât în cadrul Comisie Tehnico-Economice de la nivel bazinal, cât și în cea de la nivel național. Procedura de avizare prin CTE este un pas important în etapa de proiectare care ne aduce tot  mai aproape de începerea efectivă a lucrărilor. Din lista celor șase baraje promovate, o prioritate o reprezintă reabilitarea și punerea în siguranță a acumulării Leșu. Pentru realizarea acestei investiții s-a alocat un buget de 24 milioane de euro. Conform contractului de finanțare, lucrările se vor finaliza până la finele anului 2026.” Pásztor Sándor, director ABA Crișuri

În prezent, acumularea Leşu nu are retenţie de apă întrucât lacul a fost golit, în anul 2015, datorită exfiltraţiilor foarte mari care amenințau funcționarea în siguranță a acestuia. Pentru exploatarea barajului în condiții de siguranță se va asigura, în primul rând, etanșeitatea măștii amonte cu o geomembrană și înlocuirea echipamentelor hidromecanice. Vom monitoriza orice modificare a barajului prin aparatură modernă de tip laser-scaner și vom asigura independența energetică necesară pentru funcționarea echipamentelor prin panouri fotovoltaice.

Proiectul va pune obligatoriu în aplicare toate măsurile necesare pentru reducea impactului negativ asupra apei, precum și asupra habitatelor și a speciilor protejate care depind direct de apă. Astfe, prin acest proiect sunt prevăzute și sisteme de colectare a deșeurilor.

”De cele mai multe ori, în perioada viiturilor, la baraje se adună cantități semnificative de deșeuri plutitoare în zona de golire sau deversare. Pentru a gestiona cât mai eficient această problemă, dorim să instalăm camere video la baraje pentru a supraveghea lucrările din Dispecerat.”  Pásztor Sándor, director ABA Crișuri.

Barajele care vor beneficia de aceste investiții au un rol esențial în atenuarea undei de viitură în bazinele hidrografice : Barcău, Crișul Repede, Crișul Negru și Crișul Alb.

Ne găsiți și pe Google News